Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 88. PRIČA

Isusovo hapšenje

Isusovo hapšenje

Isus je sa svojim apostolima prošao dolinu Kedron i uputio se ka Maslinskoj gori. Već je bila prošla ponoć i mesec je bio pun. Kad su stigli u getsimanski vrt, Isus im je rekao: „Ostanite ovde i čekajte me.“ Onda je otišao malo dalje u vrt i spustio se na kolena. Obuzet žalošću, u molitvi je rekao Jehovi: „Neka bude onako kako ti želiš.“ Tada je Jehova poslao jednog anđela da ohrabri Isusa. Kad se vratio kod apostola, zatekao ih je kako spavaju. Probudio ih je rečima: „Ustanite! Sad nije vreme da spavate! Došao je čas da budem predat svojim neprijateljima.“

Ubrzo je stigao Juda sa gomilom ljudi naoružanih mačevima i motkama. Znao je gde bi Isus mogao da bude jer su često zajedno dolazili u taj vrt. Juda je rekao vojnicima da će im pokazati ko je Isus. Prišao mu je i rekao: „Zdravo Učitelju“, i poljubio ga. Na to mu je Isus rekao: „Judo, zar me poljupcem izdaješ?“

Isus je stao pred sve te ljude i pitao ih: „Koga tražite?“ A oni su odgovorili: „Isusa Nazarećanina.“ Kada im je rekao da je on taj koga traže, oni su se povukli i pali na zemlju. Isus ih je ponovo upitao koga traže, a oni su opet odgovorili da traže Isusa Nazarećanina. Isus im je zato ponovio: „Rekao sam vam da sam ja taj koga tražite. Pustite ove ljude da idu.“

Kada je Petar shvatio šta se dešava, izvukao je mač i odsekao uho prvosveštenikovom robu koji se zvao Malho. Ali Isus mu je dotakao uho i izlečio ga. Tada je rekao Petru: „Spusti taj mač. Ko se bori mačem, od mača će i poginuti.“ Vojnici su  uhvatili Isusa i vezali mu ruke, a apostoli su se razbežali. Odveli su ga kod svešteničkog poglavara Ane. On ga je ispitivao, a zatim ga poslao u kuću prvosveštenika Kajafe. Ali šta se desilo sa apostolima?

„U svetu imate nevolju, ali budite hrabri, ja sam pobedio svet“ (Jovan 16:33)