Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u 6. deo

Uvod u 6. deo

Kada su Izraelci napokon stigli u Obećanu zemlju, sveti šator je postao središte prave religije. Jehova je postavio sveštenike da prenose narodu šta piše u Zakonu, a dao im je i sudije da ih usmeravaju. U ovom delu ćemo videti da odluke koje neko donosi i način na koji se ponaša mogu veoma uticati na druge. Svaki Izraelac je snosio odgovornost za svoje postupke i pred Jehovom i pred ljudima. Skrenite svojoj deci pažnju na to kako su Devora, Nojemina, Isus Navin, Ana, Jeftajeva ćerka i Samuilo uticali na svoje sunarodnike. Naglasite da su čak i neki neizraelci, kao na primer Rava, Ruta, Jailja i Gavaonjani odlučili da se pridruže Izraelcima zato što su shvatili da je Bog s njima.

U OVOM DELU

29. PRIČA

Jehova bira Isusa Navina

Bog je Isusu Navinu dao neke zapovesti koje i nama danas mogu pomoći.

30. PRIČA

Rava skriva uhode

Jerihonske zidine su se srušile, ali Ravina kuća nije, iako se nalazila na zidinama.

31. PRIČA

Isus Navin i Gavaonjani

Isus Navin se molio Bogu da sunce stane. Da li ga je Bog uslišio?

32. PRIČA

Novi vođa i dve hrabre žene

Nakon smrti Isusa Navina, Izraelci su počeli da se klanjaju idolima. Život im je postao težak, ali je pomoć došla preko sudije Varaka, proročice Devore i Jailje.

33. PRIČA

Ruta i Nojemina

Dve žene kojima su umrli muževi vratile su se u Izrael. Jedna od njih, Ruta, otišla je da radi na njivi, gde ju je primetio Voz.

34. PRIČA

Gedeon pobeđuje Madijance

Izraelci su molili Jehovu da ih izbavi od Madijanaca koji su ih tlačili. Kako je mala Gedeonova vojska pobedila 135 000 neprijateljskih vojnika?

35. PRIČA

Ana se moli da dobije sina

Elkana je sa Anom, Feninom i decom odlazio u sveti šator u Silomu da se pokloni Jehovi. Tamo se Ana molila da dobije sina. Godinu dana kasnije rodio se Samuilo.

36. PRIČA

Jeftajevo obećanje

Koje je obećanje Jeftaj dao kad su se Izraelci vratili obožavanju Jehove? Kako je Jeftajeva ćerka reagovala na očevo obećanje?

37. PRIČA

Jehova se javlja Samuilu

Prvosveštenik Ilije je imao dva sina koji su služili kao sveštenici u svetom šatoru, ali nisu poštovali Božje zakone. Samuilo se razlikovao od njih. Jedne noći Jehova mu se javio.

38. PRIČA

Jehova Samsonu daje snagu

Bog je Samsonu dao snagu da se bori protiv Filisteja, ali Samson donosi lošu odluku i Filisteji uspevaju da ga savladaju.