Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 53. PRIČA

Hrabri Jodaj

Hrabri Jodaj

Jezavelja je imala ćerku koja se zvala Gotolija i koja je bila isto tako zla kao i ona. Gotolija je bila udata za kralja Jude. Kad joj je muž umro, njen sin je počeo da vlada umesto njega. Ali kada je i on umro, Gotolija je sebe proglasila kraljicom Jude. Zatim je pokušala da uništi čitavu kraljevsku porodicu tako što je pobila sve koji su mogli da joj preotmu presto, čak i rođene unuke. Svi su je se mnogo plašili.

Prvosveštenik Jodaj i njegova žena Josaveja videli su da Gotolija čini veliko zlo. Rizikovali su život i sakrili Gotolijinog unuka Joasa koji je u to vreme bio beba. Odgajali su ga u Jehovinom hramu.

Kada je Joas imao sedam godina, Jodaj je okupio sve zapovednike vojske i Levite i rekao im: „Čuvajte stražu na ulazu u hram i nikome ne dajte da uđe.“ Zatim je Jodaj proglasio Joasa kraljem Jude i stavio mu krunu na glavu. Narod je povikao: „Živeo kralj!“

Kraljica Gotolija je čula kako narod viče pa je požurila u hram. Kada je videla da je postavljen novi kralj, povikala je: „Zavera! Zavera!“ Zapovednici su uhvatili zlu kraljicu, odveli je i pogubili. Ali da li je bilo moguće popraviti štetu koju je nanela narodu?

Jodaj je pomogao narodu da sklopi savez s Jehovom. Tako je narod obećao da će služiti samo Jehovi. Pod Jodajevim vođstvom narod je srušio Valov hram i razbio idole na paramparčad. Jodaj je u hramu postavio  sveštenike i Levite da bi narod mogao ponovo da služi Jehovi. Na ulazu u hram postavio je i stražu da niko nečist ne bi mogao da uđe. Zatim su Jodaj i zapovednici odveli Joasa u kraljev dvor i postavili ga na presto. Sav narod u Judi se veoma radovao. Napokon su se oslobodili zle Gotolije i obožavanja Vala i mogli su da slobodno služe Jehovi. Da li vidiš koliko je bilo dobro što je Jodaj bio hrabar?

„Ne bojte se onih koji ubijaju telo, ali ne mogu ubiti dušu. Bojte se onoga koji može pogubiti i dušu i telo u geheni“ (Matej 10:28)