Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. PRIČA

Nojeva arka

Nojeva arka

S vremenom je na zemlji živelo mnogo ljudi. Većina je bila zla. Čak su se i neki anđeli pokvarili. Napustili su svoj dom na nebu i došli su na zemlju. Da li znaš zašto su to radili? Da bi bili kao ljudi i da bi mogli da se žene.

Ti anđeli i njihove žene imali su sinove. Oni su izrasli u snažne ljude koji su maltretirali druge. Jehova to više nije mogao da gleda. Zato je odlučio da zle ljude uništi u Potopu.

Ali jedan čovek je bio potpuno drugačiji od ostalih. Voleo je Jehovu. On se zvao Noje. Imao je ženu i tri sina. Zvali su se Sim, Ham i Jafet i sva trojica su bila oženjena. Jehova je rekao Noju da napravi veliku arku u kojoj će on i njegova porodica preživeti Potop. Arka je bila poput jedne velike drvene kutije koja je mogla da pluta na vodi. Jehova je još rekao Noju da u arku uvede i životinje, tako da i one mogu da prežive.

Noje je odmah počeo da gradi arku. Njemu i njegovoj porodici je trebalo oko 50 godina da je završe. Napravili su je baš onako kako im je Jehova rekao. Noje je sve to vreme upozoravao ljude da će doći Potop. Ali oni ga nisu slušali.

Na kraju je došlo vreme da uđu u arku. Hajde da vidimo šta se zatim dogodilo.

„Kao što je bilo u Nojevim danima, takva će biti prisutnost Sina čovečjeg“ (Matej 24:37)