Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 97. PRIČA

Kornelije dobija sveti duh

Kornelije dobija sveti duh

U Cezareji je živeo jedan uvažen vojni zapovednik koji se zvao Kornelije. Judejci su ga poštovali iako nije bio njihov sunarodnik. Velikodušno je pomagao siromašnima i onima koji su bili u nevolji. Kornelije je verovao u Jehovu i stalno mu se molio. Jednog dana pojavio mu se jedan anđeo i rekao mu: „Bog je uslišio tvoje molitve. Pošalji svoje ljude u Jopu da nađu Petra i da ga pozovu da dođe kod tebe.“ On je odmah poslao trojicu svojih ljudi u Jopu, koja se nalazila oko 50 kilometara južno od njegovog grada.

Za to vreme u Jopi je Petar imao viziju u kojoj je video životinje koje Judejci nisu smeli da jedu. Zatim je čuo glas koji mu je rekao da jede meso tih životinja. Petar je to odbio rekavši: „Nikad u životu nisam jeo meso nečistih životinja.“ Ali taj glas mu je rekao: „Ne govori za ove životinje da su nečiste, jer ih je Bog očistio.“ Još mu je rekao: „Evo tri čoveka su pred tvojim vratima. Pođi s njima.“ Petar im je otvorio vrata i pitao ih zašto su došli kod njega. Odgovorili su mu: „Poslao nas je vojni zapovednik  Kornelije, jer želi da dođeš kod njega u Cezareju.“ Petar ih je pozvao da prenoće kod njega. Sutradan je otišao s njima u Cezareju, a pridružila su im se još neka braća iz Jope.

Kada je Kornelije napokon video Petra, pao je na kolena. Ali Petar mu je rekao: „Ustani! I ja sam samo čovek kao i ti. Bog mi je rekao da dođem kod tebe, iako Judejci ne ulaze u kuće pagana. A sada mi, molim te, reci zašto si me zvao.“

Kornelije mu je rekao: „Pre četiri dana molio sam se Bogu i jedan anđeo mi je rekao da pošaljem ljude po tebe. Molim te, pouči nas Jehovinoj reči.“ Petar mu je rekao: „Shvatio sam da Bog nije pristran. On prihvata sve koji žele da mu služe.“ Zatim im je ispričao mnogo toga o Isusu. Tada je sveti duh došao na Kornelija i one koji su bili u njegovoj kući i svi su se krstili.

„Iz svakog naroda [Bog] prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Dela apostolska 10:35)