Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u 3. deo

Uvod u 3. deo

U Bibliji se spominje svega nekoliko ljudi koji su služili Jehovi tokom godina koje su usledile nakon Potopa. Jedan od njih je bio Avraham, za koga se kaže da je bio Jehovin prijatelj. Zašto ga je Jehova nazvao svojim prijateljem? Ako imate decu, objasnite im da je Jehovi stalo do njih i da želi da im pomogne. Poput Avrahama, Lota, Jakova i drugih ljudi koji su bili verni Jehovi i mi mu se slobodno možemo obratiti za pomoć. Možemo biti sigurni da će Jehova održati sva obećanja koja je dao.

U OVOM DELU

7. PRIČA

Vavilonska kula

Neki ljudi su rešili da sagrade grad i kulu koja će biti visoka do neba. Zašto je Jehova odjednom učinio da govore različitim jezicima?

8. PRIČA

Avraham i Sara slušaju Boga

Zašto su Avraham i Sara napustili Ur i živeli kao nomadi u Hananu?

9. PRIČA

Avraham i Sara napokon dobijaju sina

Kako će se ispuniti obećanje koje je Bog dao Avrahamu? Preko kog sina — Isaka ili Ismaila?

10. PRIČA

Setite se Lotove žene

Bog je na Sodom i Gomoru pustio kišu od vatre i sumpora. Zašto su ti gradovi bili uništeni? Zašto treba da se setimo Lotove žene

11. PRIČA

Ispit vere

Bog je rekao Avrahamu: „Molim te, uzmi svog sina jedinca i prinesi ga na žrtvu na brdu u zemlji Moriji.“ Kako su Avrahama i Isaka reagovali na taj ispit vere.

12. PRIČA

Jakov dobija nasledstvo

Isak i Rebeka su imali blizance, Isava i Jakova. Pošto je Isav bio prvenac, trebalo je da dobije posebno nasledstvo. Zašto ga se zbog jednog jela odrekao?

13. PRIČA

Jakov i Isav se mire

Kako je Jakov dobio blagoslov od anđela? Kako se pomirio sa Isavom?