Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 18. PRIČA

Gorući grm

Gorući grm

Mojsije je živeo u Madijanu 40 godina. Tu se oženio i dobio decu. Dok je jednog dana čuvao stado ovaca blizu gore Sinaj, ugledao je nešto neverovatno. Jedan grm je goreo ali nikako nije dogorevao. Kad je prišao da malo bolje pogleda, iz grma se čuo glas koji je rekao: „Mojsije! Ne prilazi bliže. Izuj sandale jer je mesto na kome stojiš sveto.“ To je Jehova govorio preko anđela.

Mojsije se uplašio i pokrio lice rukama. Taj glas je zatim rekao: „Video sam nevolju Izraelaca. Izbaviću ih iz Egipta i odvešću ih u dobru zemlju. Ti si taj koji će izvesti moj narod iz Egipta.“ Nema sumnje da se Mojsije mnogo iznenadio.

Mojsije je upitao: „Šta da kažem narodu kad me pita ko me je poslao?“ Bog mu je na to odgovorio: „Reci im da te je poslao Jehova, Bog Avrahamov, Bog Isakov i Bog Jakovljev.“ Mojsije je zatim rekao: „Šta će biti ako me narod ne posluša?“ Jehova je Mojsiju pružio dokaz da će mu pomoći. Rekao mu je da baci svoj štap na zemlju. Tada se štap pretvorio u zmiju! A kada je Mojsije uhvatio zmiju za rep, ona se pretvorila u štap. Jehova mu je rekao: „Kad budu videli to čudo, poverovaće da sam te ja poslao.“

Mojsije je rekao Jehovi da nije rečit čovek, a on mu je obećao: „Ja ću ti reći šta da kažeš i poslaću tvog brata Arona da ti pomogne.“ Sada kada je znao da će Jehova biti s njim, Mojsije se sa svojom ženom i sinovima vratio u Egipat.

„Ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u taj čas dati šta da govorite“ (Matej 10:19)