Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 23. PRIČA

Izraelci daju obećanje Jehovi

Izraelci daju obećanje Jehovi

Oko dva meseca nakon što su otišli iz Egipta, Izraelci su stigli na goru Sinaj i tu su se ulogorili. Jehova je pozvao Mojsija da se popne na goru i rekao mu: „Izbavio sam Izraelce iz Egipta. Ako me budu slušali i držali se mojih zakona, biće moj poseban narod.“ Mojsije je sišao s gore i preneo Izraelcima ono što mu je Jehova rekao. A šta su mu oni na to odgovorili? Rekli su: „Činićemo sve što nam Jehova kaže.“

Mojsije se ponovo popeo na goru. Tamo mu je Jehova rekao: „Za tri dana ponovo ću razgovarati s tobom. Upozori narod da se ne približava gori Sinaj.“ Mojsije je sišao s gore i rekao Izraelcima da se pripreme da čuju šta će Jehova reći.

Tri dana kasnije, počelo je da grmi i seva i Izraelci su videli kako je taman oblak prekrio goru. Čuo se i glasan zvuk roga. Jehova je sišao na goru u ognju. Izraelci su drhtali od straha. Cela gora se dimila i tresla. Zvuk roga bio je sve jači. A onda je Bog rekao: „Ja sam Jehova. Ne smete služiti nijednom drugom bogu.“

Mojsije se popeo na goru i Jehova mu je dao zakone u kojima je pisalo kako narod treba da mu služi i šta smeju, a šta ne smeju da rade. Mojsije je zapisao te zakone, a zatim ih je pročitao pred Izraelcima. A oni su obećali: „Činićemo sve što nam Jehova kaže.“ Dali su obećanje Bogu, ali da li su ga održali?

„Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom“ (Matej 22:37)