Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u 4. deo

Uvod u 4. deo

U ovom delu ćemo saznati nešto o Josifu, Jovu, Mojsiju i Izraelcima. Svima njima je Satana Ðavo naneo mnoge nevolje. Neki su trpeli nepravdu, bili su bačeni u zatvor, postali su robovi i mnogo su patili kada im je smrt odnela one koje su voleli. Ali Jehova ih je i u takvim situacijama štitio na razne načine. Ako imate decu, pomozite im da razumeju kako su sve te Jehovine sluge sačuvale veru u tako teškim trenucima.

Jehova je Egipćanima naneo deset nevolja da bi pokazao koliko je moćniji od svih njihovih bogova. Objasnite svojoj deci kako je Jehova štitio svoj narod u prošlosti i kako to čini danas.

U OVOM DELU

14. PRIČA

Rob poslušan Bogu

Zašto je Josif patio iako je postupao ispravno?

15. PRIČA

Jehova izbavlja Josifa

Iako je Josif bio daleko od svoje porodice, Bog je bio s njim.

16. PRIČA

Ko je bio Jov?

On je slušao Jehovu čak i kad mu je bilo teško.

17. PRIČA

Mojsije odlučuje da služi Jehovi

Mojsije je kao beba bio spasen zahvaljujući domišljatosti svoje majke.

18. PRIČA

Gorući grm

Zašto vatra nije spalila grm?

19. PRIČA

Prve tri nevolje

Faraon je bio toliko ponosan da nije hteo da pusti Izraelce i zbog toga je naneo nevolju svom narodu.

20. PRIČA

Sledećih šest nevolja

Po čemu su se ove nevolje razlikovale od prve tri?

21. PRIČA

Deseta nevolja

Ova nevolja je bila toliko teška da se čak i ponosni faraon predao.

22. PRIČA

Čudo kod Crvenog mora

Faraon je preživeo deset nevolja, ali da li će preživeti ovo Božje čudo?