Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 74. PRIČA

Isus postaje Mesija

Isus postaje Mesija

Jovan je govorio da dolazi neko ko je veći od njega. Kada je Isus imao otprilike 30 godina, došao je iz Galileje na Jordan, gde je Jovan krštavao narod. Isus je želeo da ga Jovan krsti, ali on mu je rekao: „Kako ja da krstim tebe, kad ti treba mene da krstiš?“ Ali Isus mu je na to odgovorio: „Jehova želi da me krstiš.“ Tako su zagazili u reku i Jovan je Isusa potpuno podronio pod vodu.

Kada se Isus podigao iz vode, pomolio se. U tom trenutku nebesa su se otvorila i Božji duh je sišao na njega u vidu goluba. Tada je Jehova s neba rekao: „Ti si moj voljeni Sin.“ Jehova je zaista bio ponosan na Isusa.

Kada je Jehovin duh sišao na Isusa, on je postao Hrist, to jest Mesija. Tada je započeo delo zbog kog ga je Jehova i poslao na zemlju.

Isus je odmah nakon krštenja otišao u pustinju i tamo je proveo 40 dana. Kada se vratio, otišao je da vidi Jovana. Dok mu je Isus prilazio, Jovan je rekao: „Ovo je Jagnje Božje preko koga će biti oprošteni gresi sveta.“ Tim rečima je Jovan objavio narodu da je Isus Mesija. Da li znaš šta se desilo Isusu dok je bio u pustinji? Hajde da vidimo.

„S neba se čuo glas: ’Ti si moj Sin, voljeni, ti si po mojoj volji!‘“ (Marko 1:11)