Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 39. PRIČA

Prvi kralj Izraela

Prvi kralj Izraela

Jehova je Izraelcima dao sudije da ih usmeravaju i vode, ali oni su želeli da imaju kralja. Zato su rekli Samuilu: „Svi narodi oko nas imaju kraljeve. I mi hoćemo da imamo kralja.“ Samuilo je smatrao da to nije u redu i zato je pitao Jehovu šta da radi. Jehova mu je rekao: „Narod ne odbacuje tebe, nego mene. Reci im da mogu imati kralja, ali da će on mnogo toga uzimati od njih.“ Kada im je to preneo, narod je ipak rekao: „Hoćemo kralja, pa neka bude kako bude!“

Jehova je rekao Samuilu da će čovek po imenu Saul postati prvi kralj. Kada je Saul došao kod Samuila u Ramu, Samuilo ga je pomazao za kralja tako što mu je na glavu izlio ulje.

Kasnije je Samuilo pozvao Izraelce da se okupe kako bi im predstavio novog kralja. Ali od Saula nije bilo ni traga ni glasa. Da li znaš zašto? Zato što se sakrio među prtljag. Kada su ga napokon pronašli, izveli su ga pred narod. Saul je bio veoma lep mladić i rastom je bio viši od svih. Samuilo je rekao: „Evo čoveka koga je Jehova izabrao.“ A narod je povikao: „Živeo kralj!“

Kralj Saul je u početku slušao Samuilove savete i bio je poslušan Jehovi. Ali onda se promenio. Na primer, kralj nije smeo da prinosi žrtve Jehovi. Jednom prilikom, Samuilo je rekao Saulu da sačeka da on dođe i prinese žrtve. Ali pošto Samuilo nije došao u određeno vreme, Saul je rešio da to uradi sam. Kako je Samuilo na to reagovao? Rekao je: „Nisi smeo da budeš neposlušan Jehovi.“ Da li je Saul iz toga nešto naučio?

Nešto kasnije, kada se Saul borio sa Amaličanima, Samuilo mu je rekao da nikome ne poštedi život. Ali Saul je odlučio da poštedi kralja Agaga. Jehova je rekao Samuilu: „Saul mi je okrenuo leđa i više me ne sluša.“ To je Samuila veoma rastužilo i rekao je Saulu: „Jehova je odlučio da  izabere drugog kralja zato što mu više nisi poslušan.“ Kad se Samuilo okrenuo da pođe, Saul je zgrabio skut njegovog ogrtača, ali mu se skut istrgao iz ruke. Tada je Samuilo rekao Saulu: „Tako je Jehova istrgao kraljevstvo iz tvoje ruke.“ Jehova će dati svoj presto nekome ko će ga voleti i poštovati.

„Poslušnost je bolja od žrtve“ (1. Samuilova 15:22)