Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 89. PRIČA

Petar se odriče Isusa

Petar se odriče Isusa

Dok je Isus bio sa svojim apostolima u sobi u kojoj su proslavljali Pashu, rekao im je da će ga te noći svi oni napustiti. Petar je na to odgovorio: „Ja neću! Čak i ako te svi drugi napuste, ja te nikada neću napustiti.“ Ali Isus mu je rekao: „Pre nego što petao zapeva, tri puta ćeš reći da me ne poznaješ.“

Kada su vojnici odveli Isusa u Kajafinu kuću, većina apostola je već pobegla. Ali dvojica su ipak krenula sa svim tim ljudima. Jedan od njih je bio Petar. Ušao je u dvorište Kajafine kuće i grejao se pored vatre. Kada mu je svetlost vatre obasjala lice, jedna sluškinja ga je prepoznala i rekla: „Videla sam da si i ti bio sa Isusom!“

Petar joj je rekao: „Ne, nisam! Ne znam o čemu govoriš!“, i pošao je prema kapiji. Ali onda ga je ugledala jedna druga sluškinja, pa je rekla ljudima koji su se tu okupili: „Ovaj čovek je bio sa Isusom!“ Petar se branio: „Ja uopšte ne poznajem Isusa!“ Tada je jedan čovek uzviknuo: „I ti si jedan od njih! Po naglasku vidim da si iz Galileje, kao i Isus.“ Ali Petar se zakleo, rekavši: „Ne poznajem tog čoveka!“

U tom trenutku petao je zapevao. Petar je video kako se Isus okrenuo i pogledao ga. Tada se setio šta mu je Isus rekao, izašao je iz dvorišta i gorko zaplakao.

U međuvremenu su se u Kajafinoj kući okupile sudije koje su činile Sinedrion, to jest jevrejski vrhovni sud. Oni su već bili odlučili da ubiju Isusa, samo su sada tražili razlog za to. Ali nisu mogli da nađu ništa za šta bi ga okrivili. Na kraju je Kajafa direktno pitao Isusa: „Jesi li ti Sin Božji?“ Isus mu je odgovorio: „Jesam.“ Kajafa je na to rekao: „Ne trebaju nam drugi dokazi. On vređa Boga!“ Druge sudije su  se složile s tim i osudile ga na smrt. Tada su šamarali Isusa, pljuvali mu u lice, udarali ga s leđa i govorili: „Ako si prorok, reci nam ko te je udario!“

Kad je svanulo, odveli su ga u dvoranu Sinedriona i ponovo ga pitali: „Jesi li ti Sin Božji?“ Isus je odgovorio: „Vi kažete da jesam.“ Oni su smatrali da tim rečima vređa Boga i proglasili su ga krivim. Zatim su ga odveli kod rimskog namesnika Pontija Pilata. Hajde da vidimo šta se zatim dogodilo.

„Dolazi čas [...] kad ćete se razbežati svako svojoj kući i ostavićete me samog. Ali ja nisam sam, jer je Otac sa mnom“ (Jovan 16:32)