Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 95. PRIČA

Ništa ih ne može zaustaviti

Ništa ih ne može zaustaviti

Jedan čovek koji nije mogao da hoda svakog dana je sedeo kod hramskih vrata i prosio. Jednog popodneva ugledao je Petra i Jovana kako ulaze u hram i tražio je od njih milostinju. Tada mu je Petar rekao: „Imam da ti dam nešto bolje od novca. U ime Isusa, ustani i hodaj!“ Petar mu je pomogao da ustane i čovek je prohodao! Ljudi koji su to videli bili su oduševljeni i mnogi od njih su postali vernici.

Ali sveštenici i sadukeji su kipteli od besa. Uhvatili su apostole, izveli ih pred sud i ispitivali ih ko im je dao moć da izleče tog čoveka. Petar im je rekao: „Isus Hrist, koga ste vi ubili, dao nam je tu moć.“ Tada su im zapretili da više ne govore o Isusu. Ali apostoli su im rekli: „Mi jednostavno ne možemo prestati da govorimo o njemu!“

Čim su Petar i Jovan bili oslobođeni, otišli su kod drugih učenika i ispričali im šta se dogodilo. Zajedno su se molili Jehovi: „Pomozi nam da budemo hrabri i da nastavimo da propovedamo.“ Jehova im je dao svoj sveti duh i oni su nastavili da propovedaju i da leče. Mnogi ljudi su postali vernici. Sadukeji su bili toliko ljubomorni na apostole da su ih uhvatili i bacili u zatvor. Ali tokom noći, Jehova je poslao jednog anđela koji je otvorio zatvorska vrata i rekao apostolima: „Ponovo idite u hram i tamo poučavajte narod.“

Već sledećeg jutra neko je sudijama javio: „Zatvor je zaključan, ali nema onih ljudi koje ste uhapsili. Eno ih u hramu, poučavaju narod!“ Apostoli su bili ponovo uhapšeni i izvedeni pred sudije. Prvosveštenik im je rekao: „Zar vam nismo naredili da više ne  govorite o Isusu?“ A Petar mu je na to odgovorio: „Više moramo slušati Boga nego ljude.“

Verske vođe su toliko pobesnele da su htele da pobiju apostole. Ali jedan farisej koji se zvao Gamalilo ustao je i rekao: „Pazite! Možda je Bog ipak sa ovim ljudima. Da li stvarno želite da se borite protiv Boga?“ Iako su uzeli u obzir to što im je rekao, išibali su apostole i naredili im da više ne propovedaju, a onda su ih pustili na slobodu. Ali to nije moglo zaustaviti apostole. Nastavili su da hrabro propovedaju dobru vest i u hramu i od kuće do kuće.

„Bogu se moramo pokoravati, a ne ljudima“ (Dela apostolska 5:29)