Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 94. PRIČA

Učenici dobijaju sveti duh

Učenici dobijaju sveti duh

Deset dana nakon što se Isus vratio na nebo, njegovi učenici su dobili sveti duh. Bilo je to 33. n. e., na praznik koji se zvao Pedesetnica. Ljudi iz mnogih krajeva došli su u Jerusalim da proslave taj praznik. Oko 120 Isusovih učenika okupilo se u jednoj sobi. A onda se dogodilo nešto zaista neverovatno. Svakome se iznad glave pojavilo nešto poput plamička i svi su počeli da govore raznim jezicima. Začuo se tako jak zvuk kao da je počela neka velika oluja.

Oni koji su došli u Jerusalim iz drugih zemalja čuli su tu buku i potrčali su da vide šta se dešava. Iznenadili su se kad su shvatili da Isusovi učenici govore raznim jezicima. Pitali su se: „Kako ovi ljudi govore našim jezikom kad su iz Galileje?“

Tada su Petar i drugi apostoli izašli pred te ljude. Petar im je ispričao kako je Isus bio ubijen i kako ga je Jehova  vratio u život. Zatim je rekao: „Isus je sada na nebu, s desne strane Bogu, i izlio je sveti duh kao što je i obećao. Zato ste sva ova čuda videli i čuli.“

Te Petrove reči su ostavile veoma snažan utisak na njih, pa su ga pitali: „Šta sada treba da radimo?“ On im je rekao: „Pokajte se za svoje grehe i krstite se u Isusovo ime. I vi ćete primiti dar svetog duha.“ Tog dana se krstilo oko 3 000 ljudi. Od tada je u Jerusalimu bilo sve više i više učenika. Apostoli su uz pomoć svetog duha osnivali skupštine da bi poučavali učenike svemu onome što ih je Isus naučio.

„Ako svojim ustima obznanjuješ tu ’reč‘ — da je Isus Gospod — i ako u svom srcu iskazuješ veru da ga je Bog podigao iz mrtvih, bićeš spasen“ (Rimljanima 10:9)