Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 79. PRIČA

Isus čini mnoga čuda

Isus čini mnoga čuda

Isus je došao na zemlju da propoveda dobru vest o Božjem Kraljevstvu. Jehova je želeo da ljudi vide šta će Isus sve činiti kada bude Kralj i zato mu je dao sveti duh pomoću kog je činio čuda. Mogao je da izleči svaku bolest. Gde god je odlazio, oko njega su se skupljali oni koji su bili bolesni i on ih je lečio. Slepi su progledali, gluvima se vratio sluh, paralizovani su prohodali, a oni koji su bili opsednuti demonima bili su oslobođeni. Ozdravili bi čak i ako bi samo dotakli njegovu odeću. Narod je u stopu pratio Isusa. On nikada nikome nije odbio da pomogne, čak ni onda kada je želeo da bude sam.

Jednog dana neki ljudi su doneli jednog paralizovanog čoveka do kuće u kojoj je bio Isus. Ali tamo je bila takva gužva da nisu mogli da uđu. Zato su napravili rupu na krovu i spustili tog čoveka do Isusa. On mu je rekao: „Ustani i hodaj.“ Narod je bio zadivljen kada je video da taj čovek stvarno može da hoda.

Jednom drugom prilikom, kad je Isus ulazio u jedno selo, deset gubavaca je stajalo sa strane i vikalo: „Isuse, pomozi nam!“ U to vreme gubavci nisu smeli da budu među narodom. Isus im je rekao da idu u hram, jer je u Jehovinom zakonu stajalo da gubavci moraju to da urade nakon što su izlečeni. I dok su tako išli prema hramu osetili su kako  guba nestaje. Kada je jedan od njih shvatio da je izlečen, vratio se da zahvali Isusu, slaveći Boga. Od njih desetorice, samo je jedan to učinio!

Jedna žena koja je 12 godina bila bolesna očajnički je želela da se izleči. U gomili ljudi prišla je Isusu s leđa i dotakla njegovu odeću. Istog trena je ozdravila. Kad se to desilo, Isus je pitao ko ga je to dotakao. Ta žena se mnogo uplašila, ali je ipak prišla i rekla istinu. Isus ju je umirio rečima: „Ne boj se, idi s mirom.“

Jedan starešina sinagoge koji se zvao Jair preklinjao je Isusa da dođe u njegovu kuću jer mu se ćerkica ozbiljno razbolela. Ali pre nego što je Isus stigao do njihove kuće, devojčica je umrla. Kada je došao, video je kako njeni roditelji i još mnogi drugi plaču za njom. Tada im je rekao: „Ne plačite. Ona samo spava.“ Zatim ju je uzeo za ruku i rekao: „Dete, ustani!“ Ona je odmah ustala, a Isus je rekao njenim roditeljima da joj daju nešto da jede. Zamisli samo kako su se osećali njeni roditelji!

„Bog [ga je] pomazao svetim duhom i silom, a on je prolazio zemljom čineći dobro i lečeći sve koje je Ðavo tlačio, jer je Bog bio s njim“ (Dela apostolska 10:38)