Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 6. PRIČA

Osmoro ljudi u arci

Osmoro ljudi u arci

Noje je sa svojom ženom, sinovima i snahama ušao u arku nakon što su u nju uveli životinje. Jehova je zatvorio vrata i onda je počela kiša. Toliko je padala da je arka počela da plovi. Na kraju je cela zemlja bila pod vodom. Van arke su ostali zli ljudi i svi su oni poginuli. Ali Noje i njegova porodica bili su na sigurnom. Možeš li samo zamisliti koliko im je u tom trenutku bilo drago što su slušali Jehovu?

Kiša je padala 40 dana i 40 noći. Kada je stala, voda je polako počela da se povlači. Arka se zaustavila na jednoj planini, ali pošto je još uvek svuda bilo vode, Noje i njegova porodica nisu mogli odmah da izađu napolje.

Voda se malo po malo povlačila. Noje i njegova porodica su proveli u arci više od godinu dana. Nakon toga im je Jehova rekao da mogu da izađu napolje. Bilo je to kao da su kročili u neki novi svet. Bili su veoma zahvalni Jehovi što ih je spasao i svoju zahvalnost su izrazili tako što su mu prineli žrtvu.

Jehovi je bilo drago što su to učinili. Obećao je da više nikada neće potopom uništiti svet. Da bi potvrdio svoje obećanje, učinio je da se prvi put na nebu pojavi duga. Jesi li nekada video dugu?

Jehova je još rekao Noju i njegovoj porodici da rađaju decu i da žive po celoj zemlji.

„[Ljudi] nisu obraćali pažnju dok nije došao potop i sve ih odneo“ (Matej 24:38, 39)