Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 55. PRIČA

Jehovin anđeo štiti Jezekiju

Jehovin anđeo štiti Jezekiju

Desetoplemensko kraljevstvo Izraela je već bilo pod asirskom vlašću. Ali Senahirim, kralj Asirije, želeo je da pokori i dvoplemensko kraljevstvo Jude. Počeo je da osvaja judejske gradove. Ali više od svega, želeo je da osvoji Jerusalim. Međutim, nije znao nešto veoma važno, a to je da Jehova štiti taj grad.

Jezekija, kralj Jude, dao je Senahirimu veliko blago samo da Jerusalim ostavi na miru. Iako je Senahirim uzeo blago, poslao je svoju moćnu vojsku na Jerusalim. Među stanovnicima grada vladao je strah jer se asirska vojska sve više približavala. A onda im je Jezekija rekao: „Ne bojte se. Asirci su moćna vojska, ali Jehova je s nama i zato ćemo biti jači od njih.“

Senahirim je poslao u Jerusalim svog glasnika, ravsaka, da se ruga narodu. Ravsak je stao ispod gradskih zidina i vikao: „Jehova vam ne može pomoći. Nemojte da vas Jezekija vara. Nema tog boga koji vas može spasti od nas.“

Jezekija je pitao Jehovu šta da radi i on mu je rekao: „Ne boj se onoga što si čuo od ravsaka. Senahirim neće osvojiti Jerusalim.“ Zatim je Jezekija dobio neka pisma od Senahirima. U njima je pisalo: „Predajte se. Jehova vas ne može spasti.“ Ali Jezekija se pomolio: „Jehova, molim te, spasi nas tako da svi znaju da si ti jedini pravi Bog.“ Jehova mu je rekao: „Kralj Asirije neće doći u Jerusalim. Ja ću zaštititi svoj grad.“

Senahirim je bio siguran da će Jerusalim uskoro pasti u njegove ruke. Ali te iste noći Jehova je poslao jednog anđela koji je u asirskom logoru pobio 185 000 vojnika! Kralj Senahirim je izgubio svoju moćnu  vojsku. Nije imao drugog izbora nego da se poražen vrati kući. Jehova je zaštitio Jezekiju i Jerusalim, baš kao što je i obećao. Da si u to vreme živeo u Jerusalimu, da li bi se i ti uzdao u Jehovu?

„Anđeo Jehovin ulogoren stoji oko onih koji se Boga boje, i izbavlja ih“ (Psalam 34:7)