Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u 7. deo

Uvod u 7. deo

U ovom delu ćemo pratiti život kralja Saula i kralja Davida u razdoblju od oko 80 godina. Saul je u početku bio ponizan i bogobojazan, ali ubrzo se promenio i više nije slušao Jehovu. Zato ga je Jehova odbacio i posle nekog vremena poslao je Samuila da za kralja Izraela pomaže Davida. Saul je bio mnogo ljubomoran na Davida i više puta je pokušao da ga ubije, ali David nikada nije žudeo za osvetom. Saulov sin Jonatan je znao da je David Jehovin izabranik i zato mu je bio odan. David je počinio neke velike grehe, ali nikada nije odbacio Jehovin ukor. Ako imate decu, pomozite im da razumeju koliko je važno da uvek budemo verni Jehovi i onima koje je on izabrao.

U OVOM DELU

39. PRIČA

Prvi kralj Izraela

Bog je Izraelcima dao sudije da ih usmeravaju i vode, ali oni su tražili kralja. Samuilo je pomazao Saula za prvog kralja, ali Jehova je kasnije odbacio Saula. Zašto?

40. PRIČA

David i Golijat

Jehova je izabrao Davida za sledećeg kralja Izraela, a David je opravdao njegovo poverenje.

41. PRIČA

David i Saul

Zašto je Saul mrzeo Davida i kako se David ponašao?

42. PRIČA

Hrabar i veran prijatelj

Kraljev sin je postao Davidov dobar prijatelj.

43. PRIČA

Greh kralja Davida

Jedna loša odluka je donela mnogo problema.