Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 86. PRIČA

Isus uskrsava Lazara

Isus uskrsava Lazara

Isus je imao troje veoma bliskih prijatelja koji su živeli u Vitaniji. To su bili Lazar i njegove dve sestre, Marija i Marta. Jednog dana, dok je Isus bio u jednom mestu s druge strane Jordana, Marija i Marta su mu poručile da se Lazar mnogo razboleo i da odmah dođe kod njih. Ali Isus nije odmah otišao već je ostao u tom mestu još dva dana. U međuvremenu je Lazar umro. Isus je onda rekao svojim učenicima: „Hajdemo u Vitaniju. Lazar spava i idem da ga probudim.“ Apostoli su mu na to rekli: „San će mu pomoći da ozdravi.“ Tada im je Isus otvoreno rekao da je Lazar umro.

Četiri dana nakon što je Lazar umro, Isus je stigao u Vitaniju. Mnogi su došli da uteše Martu i Mariju. Kada je Marta čula da Isus dolazi, požurila mu je u susret. Rekla mu je: „Gospode, da si bio ovde moj brat ne bi umro.“ On joj je rekao: „Tvoj brat će oživeti. Veruješ li u to Marta?“ Odgovorila mu je: „Verujem da će jednom uskrsnuti.“ A on joj je rekao: „Ja sam uskrsenje i život.“

Onda je Marta otišla kod Marije i javila joj da je Isus stigao. Marija je požurila da ga vidi, a za njom su krenuli i svi ti ljudi koji su se okupili. Pala je pred njegove noge i nije prestajala da plače. Kroz suze mu je rekla: „Gospode, da si ti bio ovde naš brat bi još uvek bio živ!“ Kad je Isus video koliko je tužna i sam je zaplakao. Drugi su ga videli kako plače, pa su rekli: „Koliko je samo voleo Lazara.“ Ali neki su se pitali zašto nije došao ranije da pomogne svom prijatelju. Šta je Isus zatim uradio?

Otišao je do groba. To je u stvari bila pećina na čijem je ulazu bio veliki kamen. Zapovedio je ljudima da sklone taj kamen. A Marta je rekla: „Prošlo je već četiri dana i sigurno zaudara.“ Ljudi su ipak sklonili kamen, a Isus se pomolio: „Oče, hvala ti što si me uslišio. Znam da me uvek  čuješ, ali ovo naglas govorim da bi ovi ljudi znali da si me ti poslao.“ Zatim je povikao na sav glas: „Lazare, izađi!“ A onda se desilo nešto neverovatno: Lazar je izašao iz groba, obavijen lanenim platnom. Isus je rekao: „Skinite to s njega.“

Mnogi koji su to videli poverovali su u Isusa. Ali neki su brže-bolje otišli kod fariseja i ispričali im šta se desilo. Od tada su fariseji hteli da ubiju i Lazara i Isusa. Jedan od dvanaestorice apostola, Juda Iskariotski, krišom je otišao kod fariseja i pitao ih šta će mu dati ako im pomogne da uhvate Isusa. Obećali su mu 30 srebrnika i on je počeo da vreba priliku da izda Isusa.

„Istiniti je Bog za nas Bog koji spasava; Suvereni Gospod Jehova iz smrti izbavlja“ (Psalam 68:20)