Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 30. PRIČA

Rava skriva uhode

Rava skriva uhode

Kada su izraelske uhode došle u Jerihon, ostale su neko vreme u kući jedne žene koja se zvala Rava. Kralj Jerihona je to saznao i poslao vojnike kod nje. Ona je dvojicu uhoda odvela na ravan krov svoje kuće i tamo ih sakrila, a vojnicima je rekla da su otišli. Zatim se vratila kod uhoda i rekla im: „Pomoći ću vam zato što znam da je Jehova na vašoj strani i da ćete osvojiti ovu zemlju. Molim vas, obećajte mi da ćete poštedeti moju porodicu.“

Uhode su joj na to rekle: „Obećavamo ti da niko iz tvoje porodice neće stradati. Veži crveno uže za prozor i svi ćete biti pošteđeni.“

Rava je pomoću konopca spustila uhode kroz prozor svoje kuće. Oni su otišli u brda i tamo se skrivali tri dana pre nego što su se vratili kod Isusa Navina. Zatim su Izraelci prešli Jordan i pripremili se da zauzmu tu zemlju. Jerihon je bio prvi grad koji su osvojili. Jehova im je rekao da šest  dana po jedanput obiđu oko grada, a sedmog dana da to urade sedam puta. Nakon što su to učinili, sveštenici su zatrubili u ovnujske rogove, a vojnici su se oglasili snažnim ratnim pokličem. Gradske zidine su počele da se ruše! Ali Ravina kuća, koja se nalazila na zidinama, nije se srušila. Rava i njena porodica bili su pošteđeni zato što se ona uzdala u Jehovu.

„Zar nije i [...] Rava isto tako zbog dela bila proglašena pravednom, kad je gostoljubivo primila uhode i poslala ih drugim putem?“ (Jakovljeva 2:25)