Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 32. PRIČA

Novi vođa i dve hrabre žene

Novi vođa i dve hrabre žene

Nakon što je godinama vodio Jehovin narod, Isus Navin je umro kada je imao 110 godina. Dok je bio živ, Izraelci su služili Jehovi. Ali kad je umro, počeli su da se klanjaju idolima, kao što su to činili Hananci. Zbog toga je Jehova dozvolio da im hananski kralj po imenu Javin pravi velike probleme. Narod je zavapio Jehovi za pomoć i on im je dao novog vođu, Varaka. On će im pomoći da se vrate Jehovi.

Devora, koja je u to vreme bila proročica, poslala je po Varaka jer je za njega imala jednu poruku od Jehove. Poručila mu je: „Uzmi 10 000 ljudi i idi u dolinu Kison u susret Javinovoj vojsci. Tu ćeš poraziti Sisaru, zapovednika Javinove vojske.“ Varak je na to rekao Devori: „Ići ću ali samo ako ti pođeš sa mnom.“ Ona mu je odgovorila: „Poći ću s tobom, ali da znaš da Sisara neće pasti u tvoje ruke. Jehova je rekao da će ga ubiti jedna žena.“

Devora je krenula s Varakom i njegovom vojskom na goru Tavor da se pripreme za bitku. Čim je Sisara to čuo, sakupio je bojna kola i svu vojsku i poveo ih do doline. Devora je  rekla Varaku: „Ovo je dan kada će ti Jehova dati pobedu.“ Varak se sa svojih 10 000 ljudi spustio s gore da bi se susreo sa Sisarinom moćnom vojskom.

Jehova je tada učinio da potok Kison nabuja, tako da su se sva bojna kola Sisarine vojske zaglavila u blatu. Sisara je pešice pobegao s bojnog polja. Varak je sa svojim ljudima porazio Sisarinu vojsku, ali Sisara mu je umakao. Sakrio se u šatoru žene koja se zvala Jailja. Ona mu je dala da popije malo mleka i pokrila ga jednim pokrivačem. Kada je od umora utonuo u dubok san, ona mu se prišunjala i zabila mu šatorski klin u slepoočnice i tako ga ubila.

Varak je u poteri za Sisarom došao do Jailjinog šatora. Ona mu je izašla u susret i rekla: „Dođi da ti pokažem čoveka kog tražiš.“ Varak je ušao u šator i video kako Sisara leži mrtav. Varak i Devora su hvalili Jehovu pesmom jer je Izraelcima dao pobedu nad njihovim neprijateljima. Izraelci su živeli u miru narednih 40 godina.

„Velika su vojska žene koje dobru vest objavljuju“ (Psalam 68:11)