Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 82. PRIČA

Isus poučava svoje učenike kako da se mole

Isus poučava svoje učenike kako da se mole

Sve što su fariseji radili, radili su da bi zadivili ljude. Ako su hteli da urade nešto plemenito, onda su to činili tako da privuku pažnju drugih. Molili su se na javnim mestima da bi svi mogli da ih vide. Napamet su učili duge molitve i ponavljali ih u sinagogama i na ulicama gde su drugi mogli da ih čuju. Zato su ljudi bili iznenađeni kada im je Isus rekao: „Nemojte se moliti kao fariseji. Oni misle da će se Bogu svideti što koriste mnogo reči, ali to nije tačno. Molitva je poverljiv razgovor između vas i Jehove. Nemojte stalno da ponavljate jedno te isto. Jehova želi da mu kažete kako se stvarno osećate.

 „Ovako se molite: ’Oče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.‘“ Isus im je još rekao da treba da se mole da svakog dana imaju šta da jedu, zatim da im budu oprošteni gresi, kao i za bilo šta drugo što im treba.

Još im je rekao: „Stalno se molite. Tražite od svog oca Jehove ono što je dobro. Svaki roditelj želi da svom detetu da ono što je dobro. Ako vam sin traži hleb, zar ćete mu dati kamen? Ako vam traži ribu, zar ćete mu dati zmiju?“

A onda je to ovako objasnio: „Kao što čovek svojoj deci daje dobre stvari, tako će i Jehova vama dati sveti duh. Sve što treba jeste da ga za to zamolite.“ Da li i ti tako radiš? Za šta se ti moliš?

„Molite, i daće vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvoriće vam se!“ (Matej 7:7)