Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 102. PRIČA

Jovan dobija vizije

Jovan dobija vizije

Dok je apostol Jovan bio zatočen na ostrvu Patmosu, Isus mu je dao 16 vizija o budućnosti. U tim vizijama je bilo otkriveno da će Božje ime biti posvećeno, da će doći njegovo Kraljevstvo i da će se njegova volja vršiti kako na nebu tako i na zemlji.

Jovan je u jednoj od tih vizija video Jehovu kako sedi na svom veličanstvenom prestolu na nebu, okružen sa 24 starešine obučene u bele haljine sa zlatnim krunama na glavi. Oko prestola su sevale munje i čuli su se gromovi. Dvadeset i četiri starešine su pale pred Jehovom i poklonile mu se. U jednoj drugoj viziji video je kako veliko mnoštvo ljudi iz svih naroda i jezika služi Jehovi. Jagnje, koje predstavlja Isusa, brine o njima i vodi ih na izvore voda života. Nešto kasnije, u jednoj drugoj viziji, video je kako Isus počinje da vlada kao Kralj na nebu, zajedno sa 24 starešine. U sledećoj viziji video je kako se Isus bori sa zmajem, to jest sa Satanom, i njegovim demonima. Isus ih je zbacio s neba na zemlju.

 Jovan je zatim video prelep prizor. Jagnje je sa 144 000 suvladara stajalo na gori Sion. Video je i jednog anđela kako leti oko zemlje i govori ljudima da se boje Boga i da mu daju slavu.

U sledećoj viziji video je Armagedon. Tokom tog rata Isus je sa svojom vojskom uništio Satanin zli svet. U poslednjoj viziji video je da i na nebu i na zemlji vlada savršen sklad. Satana i njegovo potomstvo potpuno su uništeni. Svi na nebu i na zemlji slave Jehovino sveto ime i služe samo njemu.

„Staviću neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog potomstva i njenog potomstva. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti“ (Postanak 3:15)