Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 63. PRIČA

Natpis na zidu

Natpis na zidu

Posle nekog vremena Valtasar je postao kralj Vavilona. Jedne večeri je priredio veliku gozbu za hiljadu svojih velikaša. Naredio je svojim slugama da donesu zlatne čaše koje je Navuhodonosor doneo iz Jehovinog hrama. Valtasar i njegovi gosti su pili iz tih čaša i nazdravljali svojim bogovima. A onda se odjednom pojavila ljudska ruka koja je počela da piše zagonetne reči po zidu trpezarije.

Valtasar je prebledeo od straha. Pozvao je mudrace i rekao im: „Onaj ko mi objasni ove reči, biće treći čovek po moći u Vavilonu.“ Oni su pokušali, ali nisu mogli da objasne te reči. Onda je došla kraljica i rekla: „Ima jedan čovek koji se zove Danilo. On je Navuhodonosoru tumačio snove i on ti može reći šta znače ove reči.“

Kada je Danilo došao, kralj mu je rekao: „Ako mi pročitaš i objasniš ove reči, daću ti zlatan lanac i bićeš treći čovek po moći u Vavilonu.“ Danilo mu je na to rekao: „Ne trebaju mi tvoji darovi, ali ću ti reći šta ove reči znače. Tvoj otac Navuhodonosor bio je ponosan čovek i Jehova ga je ponizio. Ti dobro znaš šta mu se sve dogodilo, ali ipak ne poštuješ Jehovu jer piješ vino iz zlatnih čaša iz njegovog hrama. Zato je Bog napisao ove reči: mene, mene, tekel i farsin. Te reči znače da će Međani i Persijanci osvojiti Vavilon i ti više nećeš biti kralj.“

U to vreme se činilo da je Vavilon neosvojiv. Grad je bio zaštićen širokim zidinama, a dodatnu zaštitu mu je pružala duboka reka koja je tekla kroz grad. Ali te iste noći, Međani i Persijanci su krenuli na Vavilon. Kir, kralj Persije, skrenuo  je tok reke tako da su njegovi vojnici mogli da je pregaze i krenu pravo prema gradskim vratima. Kada su došli do njih, ona su bila otvorena! Vojska je ušla u grad i osvojila ga, a kralj je bio ubijen. Tako je Kir zavladao Vavilonom.

Prve godine vladanja nad Vavilonom, Kir je objavio sledeće: „Jehova mi je zapovedio da obnovim njegov hram u Jerusalimu. Svi koji u tome žele da učestvuju slobodno mogu da se vrate u Jerusalim.“ Baš kao što je Jehova rekao, mnogi Judejci su se vratili u svoju domovinu 70 godina nakon uništenja Jerusalima. Kir je vratio zlatno i srebrno posuđe koje je Navuhodonosor odneo iz Jehovinog hrama. Da li vidiš kako je Jehova preko Kira pomogao svom narodu?

„Pala je bludnica Vavilon Veliki i postala prebivalište demonima“ (Otkrivenje 18:2)