Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u 13. deo

Uvod u 13. deo

Isus je došao na zemlju da svoj život da za nesavršene ljude. Iako je umro, on je ipak pobedio svet. Jehova nije napustio svog Sina, već ga je vratio u život. Isus je sve do same smrti ponizno služio drugima i opraštao im kada su pravili greške. Posle uskrsenja pojavio se svojim učenicima. Poučio ih je kako da izvrše važan zadatak koji im je dao. Ako imate decu, pomozite im da razumeju da i mi danas obavljamo taj isti zadatak.

U OVOM DELU

87. PRIČA

Isusova poslednja večera

Isus daje važne pouke svojim apostolima tokom njihove poslednje večere.

88. PRIČA

Isusovo hapšenje

Juda Iskariotski vodi veliku grupu ljudi naoružanih mačevima i motkama da uhvate Isusa.

89. PRIČA

Petar se odriče Isusa

Šta se desilo u dvorištu Kajafine kuće? Šta je Isus doživeo u Kajafinoj kući?

90. PRIČA

Isus umire na Golgoti

Zašto je Pilat naredio da Isus bude ubijen?

91. PRIČA

Isusovo uskrsenje

Šta se događalo nekoliko dana nakon Isusove smrti?

92. PRIČA

Isus se pojavljuje ribarima

Šta je učinio da bi im privukao pažnju?

93. PRIČA

Isus se vraća na nebo

Pre toga je svojim učenicima dao jednu važnu zapovest.