Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 22. PRIČA

Čudo kod Crvenog mora

Čudo kod Crvenog mora

Čim je faraon čuo da su Izraelci otišli iz Egipta, zažalio je što ih je pustio. Zapovedio je svojim vojnicima: „Pripremite sva bojna kola i krenimo u poteru za njima! Nije trebalo da ih pustimo.“ Tako su on i njegovi ratnici krenuli u poteru za Izraelcima.

Jehova je danju vodio svoj narod pomoću stuba od oblaka, a noću pomoću stuba od vatre. Vodio ih je do Crvenog mora i rekao im da se tu ulogore.

A onda su Izraelci ugledali faraona i njegovu vojsku kako ih sustižu. S jedne strane je bilo more, a s druge egipatska vojska. Misleći da su upali u zamku, rekli su Mojsiju: „Svi ćemo izginuti! Trebalo je da nas ostaviš u Egiptu.“ Ali Mojsije im je rekao: „Ne bojte se. Čekajte i gledajte kako će nas Jehova spasti.“ Mojsije se zaista uzdao u Jehovu.

Jehova je rekao Izraelcima da se spreme za polazak. On je te noći pomerio stub od oblaka i postavio ga između Egipćana i Izraelaca. Sa egipatske strane oblak je bio mračan, a sa druge strane osvetljavao je noć.

 Jehova je rekao Mojsiju da ispruži ruku prema moru. A onda je učinio da cele noći duva jak vetar. More se razdvojilo i morsko dno se pretvorilo u suvo tlo. Milioni Izraelaca prešli su na drugu stranu, dok im je voda stajala poput zida s leve i desne strane.

Faraonova vojska je krenula za njima po suvom. A onda je Jehova napravio pometnju među njima. Otpali su im točkovi na kočijama, a vojnici su vikali: „Bežimo odavde jer se Jehova bori za njih!“

Jehova je rekao Mojsiju: „Ispruži ruku nad morem.“ I vode su se sručile na egipatsku vojsku. Faraon i sva njegova vojska su izginuli. Niko nije preživeo.

Na drugoj strani mora, sav narod je hvalio Boga pesmom: „Pevajmo Jehovi, jer se silno proslavio. Konja i konjanika u more je bacio.“ Dok su ljudi pevali, žene su igrale i svirale. Svi su bili srećni jer su napokon bili slobodni.

„Zato puni hrabrosti možemo reći: ’Jehova je moj pomoćnik, neću se bojati. Šta mi može čovek?‘“ (Jevrejima 13:6)