Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 75. PRIČA

Ðavo iskušava Isusa

Ðavo iskušava Isusa

Kada se Isus krstio, sveti duh ga je odveo u pustinju. Bio je mnogo gladan jer ništa nije jeo 40 dana. A onda je Ðavo došao da ga iskuša i rekao mu je: „Ako si stvarno Božji Sin, pretvori ovo kamenje u hleb.“ Ali Isus mu je na to citirao reči iz Svetog pisma: „Napisano je da je za život potrebno više od hrane. Treba slušati svaku reč koja dolazi od Jehove.“

Zatim je Ðavo rekao Isusu: „Ako si stvarno Božji Sin, skoči sa hramskog zida. Napisano je da će Bog poslati svoje anđele da te uhvate.“ Ali Isus je ponovo citirao reči iz Svetog pisma: „Napisano je da Jehovu ne treba izazivati.“

Zatim je Satana pokazao Isusu sva kraljevstva sveta, njihovo bogatstvo i moć i rekao mu: „Sve ću ti ovo dati ako mi se samo jednom pokloniš.“ Ali Isus mu je na to rekao: „Odlazi, Satano! Napisano je da se treba klanjati samo Jehovi.“

Tada je Ðavo otišao od Isusa, a anđeli su došli i dali mu nešto da jede. Od tada je Isus propovedao dobru vest o Božjem Kraljevstvu. Zbog toga je i došao na zemlju. Ljudima se dopadalo ono čemu ih je Isus učio i pratili su ga kud god je išao.

„Kad [Ðavo] govori laž, svoje govori, jer je lažov i otac laži“ (Jovan 8:44)