Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 42. PRIČA

Hrabar i veran prijatelj

Hrabar i veran prijatelj

Najstariji sin kralja Saula zvao se Jonatan i bio je hrabar ratnik. David je Jonatana opisao kao bržeg od orla i snažnijeg od lava. Jednog dana Jonatan je ugledao filistejske vojnike na jednom brdu. Rekao je sluzi koji mu je nosio oružje: „Napašćemo ih samo ako nam Jehova da znak. Ako nam kažu da krenemo na njih, to će biti znak da treba da ih napadnemo.“ Filisteji su povikali: „Dođite i borite se!“ Tada su se njih dvojica popela na brdo i pobila dvadesetak vojnika.

Pošto je Jonatan bio Saulov najstariji sin, trebalo je da on postane kralj. Jonatan je znao da je Jehova izabrao Davida za kralja, ali nije zbog toga bio ljubomoran na njega. Njih dvojica su postali dobri prijatelji. Obećali su da  će štititi i braniti jedan drugog. Jonatan je u znak prijateljstva dao Davidu svoj ogrtač, mač, luk i pojas.

Kada je David bežao od Saula, Jonatan je došao kod njega i rekao mu: „Budi jak i hrabar. Jehova je tebe izabrao za kralja. Čak i moj otac to zna.“ Da li bi i ti voleo da imaš tako dobrog prijatelja?

Jonatan je više puta rizikovao svoj život da bi pomogao svom prijatelju. Znao je da njegov otac želi da ubije Davida, pa mu je zato rekao: „Ako ubiješ Davida, učinićeš veliki greh jer ti ništa nije skrivio.“ Saul je bio besan na Jonatana. Nekoliko godina kasnije, Saul i Jonatan su poginuli u jednoj bici.

Kad je Jonatan poginuo, David je potražio njegovog sina Mefivosteja. Kada ga je našao, rekao mu je: „Tvoj otac i ja smo bili dobri prijatelji i ja ću se brinuti o tebi dok si živ. Bićeš na mom dvoru i ješćeš za mojim stolom.“ David nikada nije zaboravio svog prijatelja Jonatana.

„Volite jedan drugoga kao što sam ja voleo vas. Niko nema veću ljubav od ove — da neko položi svoj život za svoje prijatelje“ (Jovan 15:12, 13)