Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 96. PRIČA

Isus poziva Savla

Isus poziva Savla

Savle je bio rimski građanin rođen u Tarsu. Bio je farisej koji je dobro poznavao judejske zakone i mrzeo je hrišćane. Upadao im je u kuće i odvodio i muškarce i žene u zatvor. Čak je bio među onima koji su posmatrali kako je razjarena grupa ljudi kamenovala Isusovog učenika Stefana sve dok nije umro.

Ali Savle nije bio zadovoljan time što je hapsio hrišćane samo u Jerusalimu. Tražio je dozvolu od prvosveštenika da ode u Damask i da tamo istrebi hrišćane. Dok se približavao tom gradu, odjednom ga je obasjala blistava svetlost i on je pao na zemlju. Tada je začuo jedan glas koji mu se obratio: „Savle, zašto me progoniš?“ Savle je upitao: „Ko si ti?“ Odgovor je glasio: „Ja sam Isus. Idi u Damask i saznaćeš šta treba da radiš.“ Savle je istog trena oslepeo i neki ljudi su ga uzeli za ruku i odveli u grad.

U Damasku je živeo jedan hrišćanin koji se zvao Ananija. Isus mu se pojavio u jednoj viziji i rekao mu: „Idi u Judinu kuću u ulici koja se zove Prava i tamo potraži Savla.“ Ananija mu je odgovorio: „Gospode, dobro znam kakav je to čovek! On progoni tvoje učenike i baca ih u zatvor!“ Ali Isus mu je rekao: „Idi kod njega jer sam ga izabrao da propoveda dobru vest mnogim narodima.“

Tako je Ananija pronašao Savla i rekao mu: „Savle, brate moj, Isus me je poslao da ti otvorim oči.“ Savle je odmah progledao. Proveo je neko vreme sa učenicima koji su mu prenosili ono što su znali o Isusu tako da je i on postao njegov sledbenik. Krstio se kao hrišćanin i počeo je da propoveda u sinagogama, kao i  ostali. Možeš li da zamisliš kako su se Judejci zaprepastili kada su videli da Savle poučava narod o Isusu? Govorili su: „Zar ovo nije onaj čovek koji je do skoro progonio Isusove učenike?“

Savle je tri godine propovedao u Damasku. Judejci su ga mrzeli i zato su smišljali kako da ga ubiju. Ali braća su saznala za to i pomogla su mu da pobegne. U jednoj korpi su ga spustili kroz otvor na gradskim zidinama.

Kada je Savle stigao u Jerusalim, želeo je da se pridruži braći, ali oni su ga se plašili. A onda je jedan dobar brat koji se zvao Varnava odveo Savla kod apostola i uverio ih da se on zaista promenio. Tako je Savle počeo da revno propoveda dobru vest sa skupštinom u Jerusalimu. Kasnije je postao poznat kao Pavle.

„Hrist Isus je došao na svet da spase grešnike, od kojih sam najveći ja“ (1. Timoteju 1:15)