Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 37. PRIČA

Jehova se javlja Samuilu

Jehova se javlja Samuilu

Prvosveštenik Ilije je imao dva sina koja su služila kao sveštenici u svetom šatoru. Zvali su se Ofnije i Fines. Oni nisu poštovali Jehovine zakone i bili su veoma loši prema drugima. Kada su Izraelci prinosili žrtve Jehovi, Ofnije i Fines su najbolje komade mesa uzimali za sebe. Ilije je znao šta njegovi sinovi rade, ali ništa nije preduzimao. Da li će Jehova dozvoliti da tako nešto traje u nedogled?

Samuilo nije oponašao Ofnija i Finesa, iako je bio dosta mlađi od njih. Jehova je zbog toga voleo Samuila. Jedne noći Samuila je probudio glas koji ga je dozivao. Misleći da ga Ilije zove, ustao je, otrčao do njega i rekao mu: „Evo me.“ Ali Ilije mu je rekao da ga nije on zvao i da se vrati na spavanje. Kada se Samuilo vratio u krevet, opet se dogodilo isto. A kada je Samuilo i treći put čuo glas, Ilije je shvatio da to Jehova zove Samuila. Rekao mu je da kada sledeći put čuje glas kaže: „Reci Jehova, jer tvoj sluga sluša.“

Samuilo se vratio u krevet. A onda je čuo kako ga neko zove: „Samuilo! Samuilo!“ Kao što ga je Ilije savetovao, odgovorio je: „Reci Jehova, jer tvoj sluga sluša.“ Tada mu je  Jehova rekao: „Kaži Iliju da ću kazniti njega i njegovu porodicu. On dobro zna da njegovi sinovi svašta rade u mom svetom šatoru, a ništa ne preduzima.“ Samuilo je ujutru otvorio vrata Jehovinog doma, kao što je to uvek činio. Plašio se da ispriča prvosvešteniku šta je čuo od Jehove. Ali Ilije ga je pozvao i rekao mu: „Samuilo, sine moj, šta ti je Jehova rekao? Sve mi kaži.“ I tako je Samuilo sve ispričao Iliju.

Samuilo je rastao i Jehova je bio s njim. U čitavom Izraelu se znalo da je Jehova izabrao Samuila za proroka i sudiju.

„Sećaj se svog Veličanstvenog Stvoritelja u danima mladosti svoje“ (Propovednik 12:1)