Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 25. PRIČA

Sveti šator

Sveti šator

Jehova je Mojsiju na gori Sinaj rekao da napravi jedan poseban šator u kome će mu Izraelci služiti. Taj šator će nositi sa sobom kud god budu išli.

Jehova je rekao Mojsiju: „Kaži narodu da ti daju ono što imaju da bi napravio šator.“ Izraelci su donosili zlato, srebro, bakar i drago kamenje. Donosili su i vunu, lan, životinjske kože i mnoge druge stvari. Toliko su bili velikodušni da im je Mojsije u jednom trenutku rekao da više ništa ne donose jer je svega bilo dovoljno.

Mnogi vešti muškarci i žene pomagali su u pravljenju tog šatora. Jehova im je dao mudrost da mogu da naprave sve što je želeo. Neki su preli vunu, tkali platno ili ga vezli. Drugi su obrađivali kamenje, rezbarili drvo i pravili razne predmete od zlata.

Napravili su šator baš onako kako im je Jehova rekao. Napravili su i jednu predivnu zavesu koja je delila šator na dva dela, na Svetinju i Svetinju nad svetinjama. U Svetinji nad svetinjama nalazio se kovčeg saveza. On je bio napravljen od akacijinog drveta i zlata. U Svetinji se nalazio zlatni svećnjak, sto i oltar na kome se prinosio kâd. U dvorištu je stajala bakarna posuda za vodu, a tu je bio i veliki oltar. Kovčeg saveza je podsećao Izraelce da su obećali Jehovi da  će ga slušati. Da li znaš šta je to savez? To je jedna posebna vrsta obećanja.

Jehova je izabrao Arona i njegove sinove da budu sveštenici u svetom šatoru. Njihov zadatak je bio da se brinu o svetom šatoru i da prinose žrtve Jehovi. Aron je bio prvosveštenik i samo je on smeo da uđe u Svetinju nad svetinjama. On je to činio jednom godišnje kako bi prineo žrtvu za svoje grehe, za grehe članova svoje porodice i za grehe čitavog izraelskog naroda.

Izraelci su završili sveti šator godinu dana posle izlaska iz Egipta. Napokon su imali mesto na kome su mogli da prinose Jehovi žrtve.

Jehova je svojom slavom ispunio sveti šator i iznad njega se pojavio oblak. Sve dok bi oblak bio nad šatorom, Izraelci bi ostali tu gde su bili. Ali kada bi se oblak podigao, znali bi da treba da krenu na put. Tada bi rasklopili sveti šator i krenuli tamo kuda ih je oblak vodio.

„Tada sam začuo snažan glas sa prestola kako govori: ’Evo Božjeg šatora među ljudima! Bog će prebivati među njima i oni će biti njegov narod i sam Bog biće s njima‘“ (Otkrivenje 21:3)