Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 10. PRIČA

Setite se Lotove žene

Setite se Lotove žene

Lot je živeo u Hananu sa svojim stricem Avrahamom. Njihova stada su bila toliko velika da nije bilo dovoljno pašnjaka za sve. Zato je Avraham rekao Lotu: „Više ne možemo da živimo zajedno. Molim te, izaberi na koju ćeš stranu poći, a ja ću onda otići na suprotnu.“ To što je Avraham uradio stvarno je bilo nesebično.

Lot je izabrao veoma lep kraj u blizini grada Sodoma. Tamo je bilo dosta izvora i zelenih polja. Zato se tamo preselio sa svojom porodicom.

Stanovnici Sodoma i obližnje Gomore bili su veoma zli. Zapravo, bili su toliko zli da je Jehova odlučio da uništi te gradove. Ali Bog je želeo da spase Lota i njegovu porodicu, pa je zato poslao dva anđela koji su im rekli: „Požurite! Izađite iz grada jer će ga Jehova uništiti!“

Lot je odugovlačio i nije odmah krenuo. Zato su anđeli uzeli za ruku njega, njegovu ženu i njegove dve ćerke, pa su ih izveli iz grada i rekli im: „Bežite da sačuvate život i ne osvrćite se. Ako se osvrnete, poginućete!“

Kad su stigli do grada Sigora, Jehova je na Sodom i Gomoru pustio kišu od vatre i sumpora. Ta dva grada su bila potpuno uništena. Lotova žena nije poslušala Jehovu i kada se osvrnula postala je stub soli. Mora da je njena porodica  bila mnogo tužna što je to učinila. Ali Lot i njegove ćerke bili su na sigurnom jer su slušali Jehovu. Iz ovoga možemo izvući pouku da je veoma važno da u svemu slušamo Jehovu.

„Setite se Lotove žene“ (Luka 17:32)