Nosoratan’i Marka 7:1-37

  • Nomelohin’i Jesosy ny fomban-drazana (1-13)

  • Izay avy ao am-po no mandoto ny olona (14-23)

  • Vehivavy syrianina-fenisianina nanam-pinoana (24-30)

  • Lehilahy marenina nositranina (31-37)

7  Ary nitangorona teo aminy ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna sasany avy any Jerosalema.+  Hitan’izy ireo fa nisy mpianatr’i Jesosy nisakafo tamin’ny tanana maloto, izany hoe tsy nisasa.*  —Tsy misakafo mantsy ny Fariseo sy ny Jiosy rehetra raha tsy avy nanasa tanana hatreo amin’ny kiho, satria mifikitra amin’ny fomban-drazana izy ireo.  Rehefa avy any an-tsena koa izy ireo, dia tsy misakafo raha tsy avy nisasa. Be dia be koa ny fomban-drazana hafa nampitaina taminy sy narahiny, ohatra hoe ny fandrobohana kaopy sy zinga ary fitaovana varahina ao anaty rano.+  Nanontany an’i Jesosy àry ireo Fariseo sy mpanora-dalàna ireo hoe: “Fa maninona ny mpianatrao no tsy manaraka ny fomban-drazana, fa misakafo amin’ny tanana maloto?”+  Ary hoy izy tamin’ireo: “Ry mpihatsaravelatsihy, rariny raha naminany momba anareo i Isaia, araka ny voasoratra hoe: ‘An-tendro-molotra fotsiny no anajan’ity vahoaka ity ahy, fa ny fony kosa lavitra ahy.+  Reraka fotsiny izy ireo manompo ahy, satria didin’olombelona no ampianariny.’+  Tsy raharahianareo ny didin’Andriamanitra, fa ny fomban-drazana+ no arahinareo.”  Hoy koa izy tamin’ireo: “Hainareo erỳ ny miala amin’ny didin’Andriamanitra mba hanarahanareo ny fomban-drazanareo.+ 10  Nilaza, ohatra, i Mosesy hoe: ‘Hajao ny rainao sy ny reninao’,+ sy hoe: ‘Tokony hovonoina ho faty izay mamingavinga* ny rainy na ny reniny.’+ 11  Ianareo anefa milaza hoe: ‘Raha misy miteny amin’ny rainy na ny reniny hoe: “Izay ananako rehetra ka mety ho azoko anampiana anao, dia efa korbana,—izany hoe fanomezana voatokana ho an’Andriamanitra—”’ 12  dia tsy avelanareo hanao na inona na inona ho an’ny rainy na ny reniny intsony izy.+ 13  Ataonareo tsy misy vidiny àry ny tenin’Andriamanitra noho ny fomban-drazana nampitampitainareo.+ Betsaka koa ny zavatra hoatr’izany ataonareo.”+ 14  Nantsoiny hankeo aminy indray ny vahoaka, ka hoy izy tamin’ireo: “Mihainoa ahy ianareo rehetra, ka fantaro ny dikan’ny teniko:+ 15  Tsy misy mandoto ny olona ny zavatra avy etỳ ivelany miditra ao anatiny. Fa izay mivoaka avy amin’ny olona kosa no mandoto azy.”+ 16  *—— 17  Ary rehefa niala teo amin’ny vahoaka izy ka niditra tao amin’ny trano iray, dia nanontany azy momba an’ilay fanoharana ny mpianany.+ 18  Dia hoy izy tamin’izy ireo: “Tsy mahatakatra tsara hoatran’ireny olona ireny koa ve ianareo? Angaha tsy fantatrareo fa tsy misy mahatonga ny olona haloto ny zavatra avy etỳ ivelany miditra ao anatiny, 19  satria tsy miditra ao am-pony ilay izy fa mankao an-kibony, dia mivoaka any amin’ny toerana fanariana azy?” Izany no fomba nilazany fa madio daholo ny sakafo rehetra. 20  Hoy koa izy: “Izay mivoaka avy amin’ny olona no mandoto azy.+ 21  Fa avy ao anatin’ny olona, izany hoe avy ao am-pony,+ no mivoaka ny eritreri-dratsy, dia fijangajangana,* halatra, famonoana olona, 22  fanitsakitsaham-bady, faniriana tsy mety afa-po, fanaovan-dratsy, fitaka, fitondran-tena tsy misy henatra,* fitsiriritana,* fanevatevana, fanambonian-tena, ary fanaovana hadalana. 23  Avy ao anatin’ny olona daholo ireo zava-dratsy rehetra ireo, ka mandoto azy.” 24  Ary niala teo izy dia nankany amin’ny faritr’i Tyro sy Sidona.+ Niditra tao amin’ny trano iray izy rehefa tonga tany, nefa tsy tiany hisy hahafantatra an’izany. Nisy nahamarika ihany anefa izy. 25  Vao tonga izy dia naheno ny momba azy ny vehivavy iray nanan-janaka vavikely nisy fanahy maloto, ka tonga niankohoka teo an-tongony.+ 26  Grika ilay vehivavy, ary olom-pirenena* syrianina-fenisianina. Ary niangavingavy azy ilay vehivavy mba hamoaka an’ilay demonia tamin’ny zanany vavy. 27  Hoy anefa i Jesosy taminy: “Avelao aloha ho voky ny zaza, fa tsy mety raha alaina ny mofony ka atsipy ho an’ny alikakely.”+ 28  Hoy anefa ilay vehivavy: “Marina izany, tompoko! Fa na ny alikakely ao ambany latabatra koa aza ange mba mihinana ny poti-mofon-jaza e!” 29  Dia hoy izy tamin’ilay vehivavy: “Noho ianao niteny an’izany, dia mandehana fa efa niala tamin’ny zanakao vavy ilay demonia.”+ 30  Koa lasa nody ilay vehivavy, ka hitany teo am-pandriana ilay zaza ary efa niala ilay demonia.+ 31  Ary niala tao amin’ny faritr’i Tyro i Jesosy, ka nandalo an’i Sidona sy namakivaky ny faritr’i Dekapolisy* dia tonga tany amin’ny Ranomasin’i Galilia.+ 32  Ary nentin’ny olona teo aminy ny lehilahy iray marenina sady niraiki-dela,+ ka niangavian’izy ireo izy mba hametra-tanana taminy. 33  Dia nentin’i Jesosy nitokana lavidavitra ny vahoaka ilay lehilahy. Ary nampidiriny tao an-tsofin’ilay lehilahy ny rantsantanany, ka nandrora izy, dia avy eo nokasihiny ny lelan’ilay lehilahy.+ 34  Ary nijery ny lanitra izy sady nisento lalina, ka niteny tamin’ilay lehilahy hoe: “Efata”, izany hoe: “Misokafa.” 35  Tonga dia lasa nandre+ ilay lehilahy,* ary tsy niraiki-dela intsony izy ka nanomboka nahay niteny tsara. 36  Ary noraran’i Jesosy ny olona mba tsy hiresadresaka an’izany.+ Arakaraka ny nandrarany azy ireo anefa no vao mainka niresahan’izy ireo an’ilay izy.+ 37  Fa tena gaga be mihitsy izy ireo+ ka niteny hoe: “Tsara daholo izay rehetra ataony. Vitany mihitsy aza ny mahatonga ny marenina handre sy ny moana hiteny.”+

Fanamarihana

Izany hoe tsy nodiovina araka ny takin’ny Lalàna.
Na: “manevateva.”
Jereo F.F. A3.
Grika: pôrneia. Jereo F.T.
Izany hoe ditran’olona efa lany henatra sy sahisahy manao ratsy. Jereo F.T.
Na: “maso feno fitsiriritana.”
Na: “teratany.”
Na: “an’ilay Faritra Misy Tanàna Folo.”
Na: “nisokatra ny sofin’ilay lehilahy.”