Zacarias 4:1-14

  • Panan-awon 5: Lampara ug duha ka kahoyng olibo (1-14)

    • ‘Dili pinaagi sa gahom, kondili sa akong espiritu’ (6)

    • Ayawg tamaya ang gagmayng butang (10)

4  Ang anghel nga nakigsulti nako mibalik ug gipukaw ko niya, nga samag nagpukaw ug tawong natulog.  Unya siya miingon kanako: “Unsay imong nakita?” Busa miingon ko: “Nakakita kog tangkawan* nga entirong bulawan,+ ug may panaksan sa ibabaw niini. Kini may pito ka lampara,+ oo pito, ug ang mga lampara nga naa sa ibabaw niini may pito ka tubo.  Ug may duha ka kahoyng olibo+ tapad sa panaksan, usa sa tuo ug usa sa wala.”  Unya akong gipangutana ang anghel nga nakigsulti nako: “Unsay kahulogan niini, akong ginoo?”  Busa ang anghel nga nakigsulti nako nangutana: “Wala ba ka mahibalo kon unsay kahulogan niini?” Mitubag ko: “Wala, akong ginoo.”  Busa giingnan ko niya: “Kini ang mensahe ni Jehova kang Zorobabel: ‘“Dili pinaagi sa kasundalohan, o sa gahom,+ kondili pinaagi sa akong espiritu,”+ miingon si Jehova sa mga panon.  Kinsa ka ba, Oh dakong bukid? Atubangan ni Zorobabel+ ikaw mahimong patag.+ Ug iyang dad-on ang kinaibabwang bato samtang dunay nagsinggit: “Pagkanindot! Pagkanindot!”’”  Nakadawat na sab kog mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Gipahimutang sa mga kamot ni Zorobabel ang pundasyon niining balaya,+ ug ang iya mismong mga kamot ang mohuman niini.+ Ug ikaw mahibalo gayod nga si Jehova sa mga panon ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. 10  Duna bay nagtamay dihang nahitabo ang gagmayng butang?*+ Kinahanglang usbon niya ang iyang tinamdan. Kay sila magsadya ug makakita sa tunton* nga gigunitan ni Zorobabel. Kining pito mao ang mga mata ni Jehova, nga nagasusi sa tibuok yuta.”+ 11  Unya nangutana ko niya: “Unsay kahulogan niining duha ka kahoyng olibo sa tuo ug sa wala sa tangkawan?”+ 12  Gipangutana nako siya pag-usab: “Unsay kahulogan sa gagmayng sanga* sa duha ka kahoyng olibo nga nagpaagas ug bulawang likido pinaagi sa duha ka bulawang tubo?” 13  Busa gipangutana ko niya: “Wala ba ka mahibalo kon unsay kahulogan niini?” Mitubag ko: “Wala, akong ginoo.” 14  Siya miingon: “Kini ang duha ka dinihogan* nga nagtindog tapad sa Ginoo sa tibuok yuta.”+

Mga Footnote

Iningles, lampstand.
O “nagtamay sa gagmayng sinugdanan?”
Literal, “sa bato, sa lata.”
Mga sanga sa kahoy nga punog bunga.
Tan-awa sa Glossary ang “Dihog.”