Zacarias 14:1-21

 • Bug-os nga kadaogan sa matuod nga pagsimba (1-21)

  • Bukid sa mga Olibo mapikas (4)

  • Si Jehova ray simbahon, iyang ngalan ray dayegon (9)

  • Hampak sa makigbatok sa Jerusalem (12-15)

  • Pista sa mga Balongbalong (16-19)

  • Matag kaldero mahimong balaan kang Jehova (20, 21)

14  “Tan-awa! Ang adlaw ni Jehova nagsingabot, dihang ang mga inilog gikan kanimo* bahinbahinon sa imong taliwala.  Tigomon nako ang tanang kanasoran aron makiggubat sa Jerusalem; ug ang siyudad bihagon ug ang mga balay tulison ug ang mga babaye lugoson. Ang katunga sa siyudad bihagon, apan ang mga mahibilin sa katawhan dili bihagon.  “Si Jehova makiggubat nianang mga nasora+ sama sa iyang pagpakiggubat kaniadto sa iyang mga kaaway.+  Nianang adlawa ang iyang mga tiil motindog sa Bukid sa mga Olibo,+ nga atbang sa Jerusalem sa sidlakan; ug ang Bukid sa mga Olibo mapikas, gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan,* ug maporma ang dako kaayong walog; ang katunga sa bukid mairog paamihanan, ug ang katunga niini mairog pahabagatan.  Kamo moikyas ngadto sa walog sa akong mga bukid, kay ang walog sa mga bukid moabot hangtod sa Azel. Kamo moikyas, sama sa inyong pag-ikyas tungod sa linog sa panahon ni Haring Uzzias sa Juda.+ Ug si Jehova nga akong Diyos moabot, ug kauban niya ang tanang balaan.+  “Nianang adlawa wala nay bililhong kahayag+​—⁠ang mga butang mobagtok.*  Ug kining adlawa mailhan nga iya ni Jehova.+ Kini dili adlaw o gabii; ug naay kahayag panahon sa kagabhion.  Nianang adlawa ang tubig+ sa kinabuhi moagos gikan sa Jerusalem,+ ang katunga paingon sa sidlakang dagat*+ ug ang katunga paingon sa kasadpang dagat.*+ Mahitabo kini sa ting-init ug sa tingtugnaw.  Ug si Jehova mahimong Hari sa tibuok yuta.+ Nianang adlawa ang tanan mosimba kang Jehova,+ ug ang iyang ngalan mao ray ilang dayegon.+ 10  “Ang tibuok yuta maparehas sa Araba,+ gikan sa Geba+ hangtod sa Rimon+ sa habagatan sa Jerusalem; ug ang Jerusalem mobangon sa iyang dapit ug pagapuy-an,+ gikan sa Ganghaan ni Benjamin+ hangtod sa nahimutangan sa Unang Ganghaan, hangtod sa Ganghaan sa Eskina, ug gikan sa Torre ni Hananel+ hangtod sa mga pug-anag bino* sa hari. 11  Ug ang katawhan mopuyo diha kaniya; kining siyudara dili na gyod hukman* nga laglagon,+ ug ang Jerusalem pagapuy-an nga may kasegurohan.+ 12  “Ug mao ni ang hampak nga ihampak ni Jehova sa tanang katawhan nga makiggubat sa Jerusalem:+ Ang ilang unod madugta samtang sila nagtindog, ang ilang mga mata madugta diha sa ilang mga luyak, ug ang ilang dila madugta diha sa ilang mga baba. 13  “Nianang adlawa si Jehova magpahinabo kanilag grabeng kaguliyang; sila mag-awayay ug mag-atakehay.+ 14  Ang Juda makiggubat sab uban sa Jerusalem; ug ang bahandi sa tanang nasod sa palibot tigomon, bulawan ug plata ug mga besti nga daghan kaayo.+ 15  “Ug ang parehas niana nga hampak ipahamtang sab nganha sa mga kabayo, mula, kamelyo, asno, ug sa tanang binuhing hayop nga naa sa maong mga kampo. 16  “Kadtong mahibilin sa tanang kanasoran nga makigbatok sa Jerusalem motungas tuigtuig+ aron moyukbo* sa Hari, si Jehova sa mga panon,+ ug aron saulogon ang Pista sa mga Balongbalong.*+ 17  Apan kon naay usa gikan sa mga banay sa yuta nga dili motungas sa Jerusalem aron moyukbo sa Hari, si Jehova sa mga panon, sila dili hatagag ulan.+ 18  Ug kon ang banay sa Ehipto dili motungas ug dili mosulod sa siyudad, sila dili hatagag ulan. Madawat hinuon nila ang hampak nga ihampak ni Jehova sa mga nasod nga dili motungas sa pagsaulog sa Pista sa mga Balongbalong. 19  Kini ang silot sa sala sa Ehipto ug sa sala sa tanang nasod nga dili motungas sa pagsaulog sa Pista sa mga Balongbalong. 20  “Nianang adlawa ang mga pulong nga ‘Ang pagkabalaan iya ni Jehova!’+ isulat diha sa mga kampanilya sa mga kabayo. Ug ang mga kaldero*+ sa balay ni Jehova mahisama sa mga panaksan+ atubangan sa halaran. 21  Ug ang matag kaldero* sa Jerusalem ug sa Juda mahimong balaan ug maiya ni Jehova sa mga panon, ug ang tanang maghalad mosulod ug mogamit sa pipila niana aron magpabukal. Nianang adlawa wala nay Canaanhon* sa balay ni Jehova sa mga panon.”+

Mga Footnote

Ang siyudad nga gihisgotan sa bersikulo 2.
Literal, “dagat.”
O “di na malihok,” nga morag migahi sa katugnaw.
Ang Patayng Dagat.
Ang Dagat Mediteranyo.
O “mga pormag pasong nga mga pug-anag bino.”
O “tunglohon.”
O “mosimba.”
O “Temporaryong mga Puy-anan.”
O “Ug ang dakog baba nga mga kaldero.”
O “dakog baba nga kaldero.”
O posible, “negosyante.”