Zacarias 9:1-17

  • Paghukom sa Diyos sa silingang mga nasod (1-8)

  • Ang pag-anhi sa hari sa Zion (9, 10)

    • Mapainubsanong hari nagsakay sa asno (9)

  • Katawhan ni Jehova buhian (11-17)

9  Kini ang pahayag sa Diyos: “Ang mensahe ni Jehova maoy batok sa yuta sa Hadrak,Ilabina gyod sa Damasco+—Kay si Jehova nagtan-aw sa tanang katawhan+Ug sa tanang tribo sa Israel—   Ug batok sa Hamat+ nga tapad niya,Ug batok sa Tiro+ ug Sidon,+ kay maalamon kaayo sila.+   Ang Tiro nagtukod ug depensa.* Siya nagtigom ug plata nga sama ka daghan sa abogUg nagtigom ug bulawan nga sama ka daghan sa yuta sa kadalanan.+   Tan-awa! Kuhaon ni Jehova ang iyang kabtangan,Ug laglagon sa Diyos ang iyang kasundalohan sa dagat;+Ug lamyon siya sa kalayo.+   Ang Askelon makakita niini ug mahadlok;Ang Gaza mobatig grabeng kasakit,Mao man usab ang Ekron, kay ang iyang gilaoman gipakaulawan. Usa ka hari sa Gaza ang mamatay,Ug ang Askelon dili na puy-an.+   Mga langyaw ang mopuyo sa Asdod,Ug akong wagtangon ang garbo sa Filistehanon.+   Kuhaon nako ang mga butang nga namantsahag dugo gikan sa iyang babaUg ang dulumtanang mga butang gikan sa iyang mga ngipon,Ug ang mahibilin kaniya maiya sa atong Diyos;Ug siya mahisamag shik* sa Juda,+Ug ang Ekron maparehas sa Jebusihanon.+   Magkampo ko sa gawas aron bantayan ang akong balay,+Aron walay makaagi ug walay makabalik;Ug dili na makaagi ang tigdaogdaog,*+Kay karon nakita nako ang nahitabo* kanila.   Paglipay sa hilabihan, Oh anak nga babaye sa Zion. Singgit sa kadaogan, Oh anak nga babaye sa Jerusalem. Tan-awa! Ang imong hari moanha kanimo.+ Siya matarong, nga magdalag kaluwasan,*Mapainubsanon+ ug nagsakay sa asno,Sa nating asno, nga anak sa asna.+ 10  Kuhaon nako ang karong panggubat sa EpraimUg ang kabayo sa Jerusalem. Ang busogan nga panggubat kuhaon. Ug siya magproklamar ug pakigdait ngadto sa kanasoran;+Magmando siya gikan sa usa ka dagat ngadto sa laing dagatUg gikan sa Suba* hangtod sa mga kinatumyan sa yuta.+ 11  Bahin kanimo, Oh babaye, pinaagi sa dugo sa imong pakigsaad,Akong pagawson ang imong mga binilanggo gikan sa gahong nga walay tubig.+ 12  Balik sa kuta, kamong mga binilanggo nga may paglaom.+ Karon, sultihan ti ka,‘Oh babaye, doble ang akong ibayad nimo.+ 13  Kay bawogon* nako ang Juda ingong akong busogan. Ang Epraim himoon nakong pana sa busogan,Ug akong pukawon ang imong mga anak, Oh Zion,Batok sa imong mga anak, Oh Gresya,Ug himoon ti ka nga samag espada sa manggugubat.’ 14  Ipakita ni Jehova nga siya nag-uban sa iyang katawhan,Ug ang iyang pana mokilab samag kilat. Patingogon sa Soberanong Ginoong Jehova ang budyong,+Ug siya moatake uban ang mga unos sa habagatan. 15  Si Jehova sa mga panon manalipod kanila,Ug ilang lamyon ug tamakan ang mga bato sa lambuyog sa mga kaaway.+ Sila moinom ug maninggit nga samag nakainom ug bino;Ug sila mapuno sama sa panaksan,Sama sa mga kanto sa halaran.+ 16  Luwason sila ni Jehova nga ilang Diyos nianang adlawa,Samag magbalantay nga nagluwas sa iyang mga karnero;+Kay sila mahisama sa mga bato sa korona* nga naggilakgilak sa iyang yuta.+ 17  Kay maayo kaayo siya,+Ug halangdon kaayo siya! Ang lugas makapakusgan sa mga batan-ong lalaki,Ug ang bag-ong bino makapalagsik sa mga dalaga.”*+

Mga Footnote

O “kuta.”
Ang shik maoy pangulo sa tribo.
O “tig-asayn ug trabaho.”
Dayag, ang kasakit sa iyang katawhan.
O “ug madaogon; ug giluwas.”
Ang Euprates.
Literal, “tamakan.”
O “diadema.”
O “ulay.”