Zacarias 11:1-17

  • Resulta sa pagsalikway sa tinuod nga magbalantay (1-17)

    • “Bantayi ang mga karnero nga ihawonon” (4)

    • Duha ka sungkod: Pagkamaayo ug Panaghiusa (7)

    • Suhol sa magbalantay: 30 ka pirasong plata (12)

    • Kuwarta gilabay sa tipiganag bahandi (13)

11  “Buksi ang imong mga pultahan, Oh Lebanon,Aron lamyon sa kalayo ang imong mga sedro.   Tiyabaw, Oh kahoyng junipero, kay ang sedro napukan;Ang dagkong kahoy nalaglag! Tiyabaw, kamong mga kahoyng robles sa Basan,Kay ang baga nga lasang nalaglag!   Paminaw! Nagtiyabaw ang mga magbalantay,Kay nahanaw ang ilang kahalangdon. Paminaw! Ang mga batang leyon* nagngulob,Kay nalaglag ang bagang kalibonan ubay sa Jordan.  “Kini ang giingon ni Jehova nga akong Diyos, ‘Bantayi ang mga karnero nga ihawonon,+  nga ang mga namalit nagpatay kanila+ ug wala isipang sad-an. Ug kadtong nagbaligya kanila+ nag-ingon: “Madayeg unta si Jehova, kay mahimo kong dato.” Ug ang ilang mga magbalantay wala maluoy kanila.’+  “‘Kay dili na ko maluoy sa mga namuyo sa yuta,’ miingon si Jehova. ‘Busa ang matag tawo akong itugyan sa iyang isigkatawo ug sa iyang hari; ug ilang laglagon ang yuta, ug dili nako sila luwason gikan sa ilang kamot.’”  Ug gibantayan nako ang panon sa mga karnero nga ihawonon,+ ug gihimo nako ni para kaninyo, Oh mga sinakit sa panon. Busa mikuha kog duha ka sungkod, ug ang usa gitawag nako nga Pagkamaayo, ug ang lain gitawag nako nga Panaghiusa,+ ug gibantayan nako ang panon sa mga karnero.  Ug tulo ka magbalantay ang akong gipapahawa sa usa ka bulan, kay nawad-an kog pailob nila, ug nagdumot sab sila nako.  Unya miingon ko: “Dili na ta mo bantayan. Ang himalatyon mamatay, ug ang laglagonon malaglag. Kon bahin sa mga nahibilin, pasagdan nakong kaonon sa matag usa ang unod sa iyang isigkatawo.” 10  Busa gikuha nako ang akong sungkod nga Pagkamaayo+ ug giputol kini, aron putlon ang akong pakigsaad sa tanang katawhan. 11  Busa naputol kadto niadtong adlawa, ug ang mga sinakit sa panon nga nagtan-aw kanako nahibalo nga kadto pulong ni Jehova. 12  Unya miingon ko kanila: “Kon maayo para ninyo, hatagi ko sa akong suhol; apan kon dili, ayaw kanag ihatag.” Ug gibayran* ko nilag 30 ka pirasong plata ingong akong suhol.+ 13  Unya giingnan ko ni Jehova: “Ilabay kana sa tipiganag bahandi​—⁠ang dako kaayong kantidad nga para nila maoy akong kantidad.”+ Busa gikuha nako ang 30 ka pirasong plata ug gilabay kini sa tipiganag bahandi sa balay ni Jehova.+ 14  Unya giputol nako ang akong ikaduhang sungkod, ang Panaghiusa,+ aron putlon ang panag-igsoonay sa Juda ug Israel.+ 15  Ug giingnan ko ni Jehova: “Kuhaa ang galamiton sa way pulos nga magbalantay.+ 16  Kay tugotan nako nga motungha ang usa ka magbalantay sa yuta. Dili niya atimanon ang karnero nga himalatyon;+ dili niya pangitaon ang nati nga nawala o ayohon ang nabalian+ o pakan-on ang mga baskog. Hinuon, kan-on niya ang unod sa tambok nga karnero+ ug langkaton ang mga kuko niini.+ 17  Alaot ang akong way pulos nga magbalantay,+ nga mibiya sa panon sa mga karnero!+ Tigbason ug espada ang iyang bukton ug ang iyang tuong mata. Ang iyang bukton mokuyos,Ug ang iyang tuong mata mabuta.”*

Mga Footnote

O “may lambungay nga mga batang leyon.”
Literal, “gitimbangan.”
Literal, “mohalap.”