Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Basahon sa Zacarias

Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sumaryo

 • 1

  • Panawagan nga mobalik kang Jehova (1-6)

   • ‘Balik kanako ug ako mobalik kaninyo’ (3)

  • Panan-awon 1: Mga mangangabayo taliwala sa mga kahoyng mirto (7-17)

   • “Hupayon pag-usab ni Jehova ang Zion” (17)

  • Panan-awon 2: Upat ka sungay ug upat ka artesano (18-21)

 • 2

  • Panan-awon 3: Tawo nga may pising pangsukod (1-13)

   • Jerusalem sukdon (2)

   • Si Jehova “paril nga kalayo” (5)

   • Nagtandog sa kalimutaw sa Diyos (8)

   • Mga nasod modapig kang Jehova (11)

 • 3

  • Panan-awon 4: Sinina sa hataas nga saserdote giilisan (1-10)

   • Satanas mibatok kang Josue nga hataas nga saserdote (1)

   • “Akong ipaila ang akong alagad nga si Turok!” (8)

 • 4

  • Panan-awon 5: Lampara ug duha ka kahoyng olibo (1-14)

   • ‘Dili pinaagi sa gahom, kondili sa akong espiritu’ (6)

   • Ayawg tamaya ang gagmayng butang (10)

 • 5

  • Panan-awon 6: Linukot nga basahon nga naglupad (1-4)

  • Panan-awon 7: Sudlanan nga pangsukod (5-11)

   • Babaye sa sudlanan ginganlag Pagkadaotan (8)

   • Sudlanan gidala sa Sinar (9-11)

 • 6

  • Panan-awon 8: Upat ka karo (1-8)

  • Ang Turok mahimong hari ug saserdote (9-15)

 • 7

  • Dili sinsero nga pagpuasa hukman ni Jehova (1-14)

   • “Nagpuasa ba gyod mo para nako?” (5)

   • ‘Magpakitag hustisya, maunongong gugma, ug kaluoy sa usag usa’ (9)

 • 8

  • Zion hatagan ni Jehova ug kalinaw (1-23)

   • Jerusalem “siyudad sa kamatuoran” (3)

   • ‘Sultig tinuod sa usag usa’ (16)

   • Ang pagpuasa mahimong pagpista (18, 19)

   • “Pangitaon nato si Jehova” (21)

   • Napulo ka tawo mogunit sa sinina sa Hudiyo (23)

 • 9

  • Paghukom sa Diyos sa silingang mga nasod (1-8)

  • Ang pag-anhi sa hari sa Zion (9, 10)

   • Mapainubsanong hari nagsakay sa asno (9)

  • Katawhan ni Jehova buhian (11-17)

 • 10

  • Pangayog ulan kang Jehova, dili sa bakak nga mga diyos (1, 2)

  • Gihiusa ni Jehova ang iyang katawhan (3-12)

   • Ang sinaligan gikan sa panimalay ni Juda (3, 4)

 • 11

  • Resulta sa pagsalikway sa tinuod nga magbalantay (1-17)

   • “Bantayi ang mga karnero nga ihawonon” (4)

   • Duha ka sungkod: Pagkamaayo ug Panaghiusa (7)

   • Suhol sa magbalantay: 30 ka pirasong plata (12)

   • Kuwarta gilabay sa tipiganag bahandi (13)

 • 12

  • Juda ug Jerusalem panalipdan ni Jehova (1-9)

   • Jerusalem, “bug-at nga bato” (3)

  • Motiyabaw tungod sa giduslak (10-14)

 • 13

  • Mga idolo ug bakak nga mga propeta giwagtang (1-6)

   • Bakak nga mga propeta maulaw (4-6)

  • Ang magbalantay patyon (7-9)

   • Ikatulong bahin dalisayon (9)

 • 14

  • Bug-os nga kadaogan sa matuod nga pagsimba (1-21)

   • Bukid sa mga Olibo mapikas (4)

   • Si Jehova ray simbahon, iyang ngalan ray dayegon (9)

   • Hampak sa makigbatok sa Jerusalem (12-15)

   • Pista sa mga Balongbalong (16-19)

   • Matag kaldero mahimong balaan kang Jehova (20, 21)