Zacarias 10:1-12

  • Pangayog ulan kang Jehova, dili sa bakak nga mga diyos (1, 2)

  • Gihiusa ni Jehova ang iyang katawhan (3-12)

    • Ang sinaligan gikan sa panimalay ni Juda (3, 4)

10  “Pangayo mo kang Jehova ug ulan sa tingpamulak. Si Jehova ang naghimo sa mga dag-om,Ang naghatag ug ulan sa mga tawo,+Ug ang naghatag sa mga tanom sa yuta para sa tanan.   Kay ang mga terapim nga estatuwa* nagsultig panglimbong;*Ug bakak ang panan-awon sa mga tigpanag-an. Nagsulti silag way pulos nga mga damgo,Ug way kapuslanan ang ilang paghupay. Busa sila maglatagaw samag mga karnero. Sila mag-antos, kay walay magbalantay.   Suko kaayo ko sa mga magbalantay,Ug akong papanubagon ang daogdaogan nga mga lider;*Kay gihatagan nag pagtagad ni Jehova sa mga panon ang iyang mga karnero,+ ang panimalay ni Juda,Ug gihimo niya silang samag kusgan ug matahom nga kabayo sa gubat.   Gikan kaniya ang tawong sinaligan,*Gikan kaniya ang kaabag nga magmamando,*Gikan kaniya ang busogan sa gubat;Gikan kaniya ang matag tigdumala,* silang tanan.   Ug sila mahisamag mga manggugubat,Nga nagtamaktamak sa lapok sa kadalanan sa gubat. Sila makiggubat, kay si Jehova nag-uban kanila;+Ug maulawan ang mga mangangabayo.+   Himoon nakong gamhanan ang panimalay ni Juda,Ug luwason nako ang panimalay ni Jose. Ipasig-uli nako sila,+Kay kaluy-an nako sila;+Ug sama rag wala nako sila isalikway;+Kay ako si Jehova nga ilang Diyos, ug ako motubag kanila.   Ang katawhan sa Epraim mahisamag banggiitang manggugubat,Ug ang ilang kasingkasing magsadya nga daw nakainom silag bino.+ Makita kini sa ilang mga anak ug maglipay sila;Malipay ang ilang kasingkasing tungod kang Jehova.+   ‘Motaghoy ko aron tigomon sila;Kay tubson nako sila,+ ug sila modaghan,Ug padayon silang modaghan.   Bisag gisabwag nako sila nga samag binhi taliwala sa mga katawhan,Sila mahinumdom nako sa lagyong mga lugar;Sila malagsik ug mamalik uban sa ilang mga anak. 10  Kuhaon nako sila sa EhiptoUg tigomon gikan sa Asirya;+Dad-on nako sila sa Gilead+ ug sa Lebanon,Ug kulangon ang lugar para kanila.+ 11  Motabok ko sa dagat pinaagi sa pagkisaw sa tubig;Ug hampakon nako ang mga balod sa dagat;+Ang tanang katubigan sa Nilo mauga. Ang garbo sa Asirya ipaubos,Ug ang setro sa Ehipto mobiya.+ 12  Ako mismo, si Jehova, ang maghimo kanila nga gamhanan,+Ug sila magkinabuhi sa paagi nga mapasidunggan ang akong ngalan,’+ miingon si Jehova.”

Mga Footnote

O “mga diyos sa panimalay; mga idolo.”
O “misteryosong mga butang.”
Literal, “ang mga laking kanding.”
Literal, “ang torre sa kanto.” Naghulagway sa importanteng tawo; pangulo.
Literal, “ang ugsok.” Naghulagway sa usa nga nagsuportar; magmamando.
O “tig-asayn ug trabaho.”