Zacarias 8:1-23

 • Zion hatagan ni Jehova ug kalinaw (1-23)

  • Jerusalem “siyudad sa kamatuoran” (3)

  • ‘Sultig tinuod sa usag usa’ (16)

  • Ang pagpuasa mahimong pagpista (18, 19)

  • “Pangitaon nato si Jehova” (21)

  • Napulo ka tawo mogunit sa sinina sa Hudiyo (23)

8  Nakadawat na sab kog mensahe ni Jehova sa mga panon, nga nag-ingon:  “Si Jehova sa mga panon miingon, ‘Akong panalipdan ang Zion uban ang dakong kadasig,+ ug sa akong dakong kasuko panalipdan gayod nako siya.’”  “Si Jehova miingon, ‘Mobalik ko sa Zion+ ug mopuyo sa Jerusalem;+ ug ang Jerusalem tawgon nga siyudad sa kamatuoran,*+ ug ang bukid ni Jehova sa mga panon tawgong ang balaang bukid.’”+  “Si Jehova sa mga panon miingon, ‘Ang mga tigulang nga lalaki ug babaye molingkod pag-usab sa mga plasa sa Jerusalem, ang matag usa dunay sungkod tungod sa katigulangon.*+  Ug ang mga plasa sa siyudad mapuno sa mga batang lalaki ug babaye nga magdula didto.’”+  “Si Jehova sa mga panon miingon, ‘Bisan tuod morag imposible kaayo kini para sa mga nahibilin niini nga katawhan nianang panahona, imposible pod ba ni para nako?’ miingon si Jehova sa mga panon.”  “Si Jehova sa mga panon miingon, ‘Ania, luwason nako ang akong katawhan gikan sa mga yuta sa sidlakan ug kasadpan.*+  Dad-on nako sila, ug magpuyo sila sa Jerusalem;+ ug sila mahimong akong katawhan, ug ako mahimong ilang Diyos+ sa kamatuoran* ug sa pagkamatarong.’”  “Si Jehova sa mga panon miingon, ‘Magmaisogon mo,*+ kamo nga naminaw karon niining mga pulonga sa mga propeta,+ ang mismong mga pulong nga gisulti dihang gipahimutang ang pundasyon sa balay ni Jehova sa mga panon aron matukod ang templo. 10  Kay una pa nianang panahona, ang tawo ug hayop nga magtrabaho walay suhol;+ ug peligroso ang pagpanaw tungod sa kaaway, kay akong ginapaaway ang mga tawo.’ 11  “‘Apan karon dili na nako himoon sa mga nahibilin niini nga katawhan ang akong gihimo kaniadto,’+ miingon si Jehova sa mga panon. 12  ‘Kay ang binhi sa pakigdait itanom; ang punoan sa ubas mamunga ug ang yuta magpatunghag abot,+ ug ang kalangitan mohatag sa yamog niini; ug ipahinabo nako nga mapanunod sa mga nahibilin niini nga katawhan kining mga butanga.+ 13  Ug sama nga ang mga nasod naghisgot sa inyong ngalan ingong tunglo,+ Oh panimalay ni Juda ug panimalay ni Israel, luwason ta mo, ug hisgotan nila ang inyong ngalan ingong panalangin.+ Ayaw mog kahadlok!+ Magmaisogon mo.’*+ 14  “Kay si Jehova sa mga panon miingon, ‘“Kaniadto midesisyon ko nga pahamtangan mog katalagman kay gipasuko ko sa inyong mga katigulangan,” miingon si Jehova sa mga panon, “ug wala to nako basoli,+ 15  apan karon midesisyon ko nga himoag maayo ang Jerusalem ug ang panimalay ni Juda.+ Ayaw mog kahadlok!”’+ 16  “‘Mao ni ang angay ninyong buhaton: Sulti mog tinuod sa usag usa,+ ug kinahanglan nga ang inyong mga paghukom diha sa inyong mga ganghaan* ibase sa kamatuoran ug moresultag kalinaw.+ 17  Ayaw pagplanog daotan batok sa usag usa diha sa inyong kasingkasing,+ ug hunong na sa pagpanumpag bakak;+ kay gidumtan nako kining tanan,’+ miingon si Jehova.” 18  Nakadawat na sab kog mensahe ni Jehova sa mga panon, nga nag-ingon: 19  “Si Jehova sa mga panon miingon, ‘Ang pagpuasa sa ika-4 nga bulan,+ sa ika-5 nga bulan,+ sa ika-7 nga bulan,+ ug sa ika-10 nga bulan+ mahimong mga okasyon sa pagsadya ug paglipay para sa panimalay ni Juda​—⁠mga pista sa paglipaylipay.+ Busa higugmaa ang kamatuoran ug ang kalinaw.’ 20  “Si Jehova sa mga panon miingon, ‘Mahitabo gayod nga ang mga katawhan ug ang mga namuyo sa daghang siyudad manganhi; 21  ug ang mga namuyo sa usa ka siyudad moadto sa ubang siyudad ug moingon: “Dali! Mangadto ta aron mohangyo sa pag-uyon ni Jehova ug pangitaon nato si Jehova sa mga panon. Mangadto pod mi.”+ 22  Ug daghang katawhan ug gamhanang nasod ang mangadto sa Jerusalem aron pangitaon si Jehova sa mga panon+ ug mohangyo sa pag-uyon ni Jehova.’ 23  “Si Jehova sa mga panon miingon, ‘Nianang panahona 10 ka tawo gikan sa tanang pinulongan sa mga nasod+ ang mogunit pag-ayo sa sinina* sa usa ka Hudiyo,* ug moingon: “Gusto ming mouban ninyo,+ kay nakadungog mi nga ang Diyos nagauban kaninyo.”’”+

Mga Footnote

O “pagkamatinumanon.”
Literal, “tungod sa kadaghan sa mga adlaw.”
O “gikan sa yuta diin mosubang ang adlaw ug sa yuta diin mosalop ang adlaw.”
O “pagkamatinumanon.”
O “Palig-ona ang inyong mga kamot.”
O “Palig-ona ang inyong mga kamot.”
Iningles, gate.
O “sidsid sa sinina.”
Literal, “Hudiyo nga lalaki.”