Zacarias 5:1-11

  • Panan-awon 6: Linukot nga basahon nga naglupad (1-4)

  • Panan-awon 7: Sudlanan nga pangsukod (5-11)

    • Babaye sa sudlanan ginganlag Pagkadaotan (8)

    • Sudlanan gidala sa Sinar (9-11)

5  Mihangad na sab ko, ug nakakita kog linukot nga basahon nga naglupad.  Gipangutana ko niya: “Unsay imong nakita?” Mitubag ko: “Nakakita kog linukot nga basahon nga naglupad, nga 20 ka maniko* ang gitas-on ug 10 ka maniko ang gilapdon.”  Unya giingnan ko niya: “Kini ang tunglo nga nagalibot sa tibuok yuta, tungod kay ang tanang nagapangawat,+ sumala sa nasulat sa atubangan sa linukot nga basahon, wala masiloti; ug ang tanang nagapanumpa,+ sumala sa nasulat sa likod niini, wala masiloti.  ‘Akong gipadala kini,’ miingon si Jehova sa mga panon, ‘ug mosulod kini sa balay sa kawatan ug sa balay sa nagapanumpa ug bakak pinaagi sa akong ngalan; magpabilin kini sulod sa balay ug laglagon niini ang balay ug ang mga kahoy ug bato niini.’”  Unya ang anghel nga nakigsulti nako miduol ug miingon: “Hangad palihog, ug tan-awa kon unsay migawas.”  Busa nangutana ko: “Unsa kana?” Siya mitubag: “Sudlanan kana nga pangsukod.”* Siya mipadayon: “Mao nay hitsura niadtong mga tawhana sa tibuok yuta.”  Ug nakita nako nga gialsa ang lingin nga taklob nga tingga, ug dihay babaye nga naglingkod sulod sa sudlanan.  Busa siya miingon: “Kini ang Pagkadaotan.” Unya giduso niyag balik ang babaye sa sudlanan ug gitakloban kini sa bug-at nga tingga.  Dayon mihangad ko ug nakakitag duha ka babaye nga nagsingabot, ug naglupad sila. Naa silay mga pako nga sama sa mga pako sa madremadre. Ug gialsa nila ang sudlanan paingon sa langit.* 10  Busa gipangutana nako ang anghel nga nakigsulti nako: “Asa nila dad-on ang sudlanan?” 11  Siya mitubag: “Sa yuta sa Sinar*+ aron himoag balay ang babaye; ug kon andam na ang balay, ibutang siya didto sa iyang hustong dapit.”

Mga Footnote

Ang usa ka maniko katumbas sa 44.5 sentimetros (17.5 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
Literal, “Epah kana.” Nagtumong sa sudlanan o basket nga gigamit sa pagsukod ug usa ka epah. Ang usa ka epah katumbas sa 22 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
Literal, “taliwala sa yuta ug sa langit.”
Ang Babilonia.