Zacarias 1:1-21

  • Panawagan nga mobalik kang Jehova (1-6)

    • ‘Balik kanako ug ako mobalik kaninyo’ (3)

  • Panan-awon 1: Mga mangangabayo taliwala sa mga kahoyng mirto (7-17)

    • “Hupayon pag-usab ni Jehova ang Zion” (17)

  • Panan-awon 2: Upat ka sungay ug upat ka artesano (18-21)

1  Sa ikawalong bulan sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario,+ ang mensahe ni Jehova nadawat ni propetang* Zacarias*+ nga anak ni Berekias nga anak ni Ido, nga nag-ingon:  “Si Jehova nasuko pag-ayo sa inyong mga amahan.+  “Ingna ang katawhan, ‘Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon:* “‘Balik kanako,’ miingon si Jehova sa mga panon, ‘ug ako mobalik kaninyo,’+ nag-ingon si Jehova sa mga panon.”’  “‘Ayawg sundoga ang inyong mga amahan, nga giingnan sa mga propeta kaniadto: “Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Biyai ninyo, palihog, ang inyong daotang mga dalan ug ang inyong daotang binuhatan.’”’+ “‘Apan wala sila maminaw, ug wala sila manumbaling kanako,’+ miingon si Jehova.  “‘Asa na karon ang inyong mga amahan? Nabuhi ba hangtod sa hangtod ang mga propeta?  Giingnan nako ang inyong mga amahan nga angay nilang tumanon ang akong mga sugo. Gipadala nako ang akong mga alagad nga propeta aron pasidan-an sila. Dili ba nahitabo man kanila ang akong giingon?’+ Busa sila mibalik kanako ug miingon: ‘Gibuhat kanamo ni Jehova sa mga panon kon unsay iyang giingon, sumala sa among binuhatan.’”+  Sa ika-24 nga adlaw sa ika-11 nga bulan, ang bulan sa Sebat,* sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario,+ ang mensahe ni Jehova nadawat ni propetang Zacarias nga anak ni Berekias nga anak ni Ido, nga nag-ingon:  “Nakakita kog panan-awon sa gabii. Dihay tawo nga nagsakayg pulang kabayo, ug siya naa taliwala sa mga kahoyng mirto sa walog; ug sa likod niya naay mga kabayong pula, pulahong-brawon, ug puti.”  Busa miingon ko: “Kinsa man ni sila, akong ginoo?” Ang anghel nga nakigsulti kanako mitubag: “Akong ipakita kanimo kon kinsa ni sila.” 10  Unya ang tawo nga naa taliwala sa mga kahoyng mirto miingon: “Sila ang gipadala ni Jehova aron liboton ang yuta.” 11  Ug sila miingon sa anghel ni Jehova nga naa taliwala sa mga kahoyng mirto: “Gilibot namo ang yuta, ug ang tibuok yuta malinawon ug walay kasamok.”+ 12  Busa ang anghel ni Jehova miingon: “Oh Jehova sa mga panon, kanus-a man ka maluoy sa Jerusalem ug sa mga siyudad sa Juda,+ nga niini 70 ka tuig na kang nasuko?”+ 13  Ang anghel nga nakigsulti kanako gitubag ni Jehova sa maayo ug makapahupay nga mga pulong. 14  Unya giingnan ko sa anghel nga nakigsulti nako: “Ipahayag kini, ‘Mao ni ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Nahigugma ug naluoy ko pag-ayo sa Jerusalem ug sa Zion.+ 15  Nasuko kaayo ko sa mga nasod nga hambogiro,+ kay gaan lang unta ang akong isilot sa akong katawhan,+ apan sobra ra ang kalisdanan nga ilang gipahamtang sa akong katawhan.”’+ 16  “Busa kini ang giingon ni Jehova: ‘“Mobalik ko sa Jerusalem uban ang kaluoy,+ ug tukoron pag-usab ang akong balay diha kaniya,”+ miingon si Jehova sa mga panon, “ug usa ka pising pangsukod ang isukod sa Jerusalem.”’+ 17  “Ipahayag pa kini, ‘Mao ni ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ang akong mga siyudad pun-on nako pag-usab sa akong pagkamaayo; ug hupayon pag-usab ni Jehova ang Zion+ ug pilion pag-usab ang Jerusalem.”’”+ 18  Unya mihangad ko ug nakakitag upat ka sungay.+ 19  Busa nangutana ko sa anghel nga nakigsulti nako: “Unsa man na?” Siya mitubag: “Mao na ang mga sungay nga nagpatibulaag sa Juda,+ Israel,+ ug Jerusalem.”+ 20  Dayon gipakitaan ko ni Jehova ug upat ka artesano.* 21  Nangutana ko: “Unsay ilang buhaton?” Siya miingon: “Kini ang mga sungay nga nagpatibulaag sa Juda maong wala gyoy bisag usa nga makahangad sa iyang ulo. Kini nga mga artesano moanhi aron lisangon sila, aron putlon ang mga sungay sa kanasoran nga nagpataas sa ilang sungay batok sa Juda aron patibulaagon ang katawhan niini.”

Mga Footnote

O “manalagnang.”
Kahulogan, “Nahinumdom si Jehova.”
Literal, “kasundalohan.”
Tan-awa ang Apendise B15.
Hanas sa paghimog mga butang.