Zacarias 2:1-13

  • Panan-awon 3: Tawo nga may pising pangsukod (1-13)

    • Jerusalem sukdon (2)

    • Si Jehova “paril nga kalayo” (5)

    • Nagtandog sa kalimutaw sa Diyos (8)

    • Mga nasod modapig kang Jehova (11)

2  Ug mihangad ko ug nakakitag tawo nga naggunit ug pisi nga pangsukod.+  Busa nangutana ko: “Asa ka moadto?” Siya mitubag: “Akong sukdon ang Jerusalem, aron masayran ang gilapdon ug gitas-on niini.”+  Ug ang anghel nga nakigsulti nako milakaw, ug may laing anghel nga mitagbo niya.  Unya kini miingon kaniya: “Dagan ug sultihi ang batan-ong lalaki, ‘“Ang Jerusalem pagapuy-an+ nga samag siyudad nga walay paril tungod kay modaghan ang tawo ug ang binuhing mga hayop niini.+  Ug ako mahimong paril nga kalayo sa palibot niya,+ ug pun-on nako siya sa akong himaya,”’”+ miingon si Jehova.  “Dali! Dali! Panghawa mo sa yuta sa amihanan,”+ miingon si Jehova. “Kay gipatibulaag ta mo sa lainlaing direksiyon,”*+ miingon si Jehova.  “Dali, Zion! Ikyas, ikaw nga nagpuyo uban sa anak nga babaye sa Babilonya.+  Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, kinsa human himayaa nagpadala kanako sa mga nasod nga miatake kaninyo:+ ‘Bisan kinsa nga nagtandog kaninyo nagtandog sa akong kalimutaw.*+  Kay karon akong iwarawara ang akong kamot batok kanila, ug sila mahimong inilog sa ilang mga ulipon.’+ Ug kamo mahibalo gayod nga si Jehova sa mga panon ang nagpadala kanako. 10  “Singgit sa kalipay, Oh anak nga babaye sa Zion;+ kay moanha ko+ ug mopuyo sa imong taliwala,”+ miingon si Jehova. 11  “Nianang adlawa daghang nasod ang modapig kang Jehova,+ ug sila mahimong akong katawhan; ug ako mopuyo sa imong taliwala.” Ug ikaw mahibalo gayod nga si Jehova sa mga panon ang nagpadala kanako nganhi kanimo. 12  Panag-iyahon ni Jehova ang Juda ingong iyang bahin diha sa balaang yuta, ug pilion niya pag-usab ang Jerusalem.+ 13  Kamong tanang katawhan,* paghilom mo sa atubangan ni Jehova, kay siya milihok na gikan sa iyang balaang puy-anan.

Mga Footnote

Literal, “sa upat ka hangin sa kalangitan.”
O “sa tawotawo sa akong mata.”
Literal, “unod.”