Glosari

Binibigyang-kahulugan ng diksyunaryong ito ang ilang termino sa Bibliya at iba pa. Makikita rito ang ilang salitang-ugat sa Hebreo at Griego.

Ipakita:

* Terminong Wala sa Bibliya

Z

Sorry, walang terminong tugma sa napili mo.