Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pariseo

Pariseo

Isang prominenteng sekta ng Judaismo noong unang siglo C.E. Hindi sila galing sa angkan ng mga saserdote, pero sinusunod nila kahit ang pinakamaliliit na detalye ng Kautusan, at ginawa nilang kasinghalaga ng Kautusan ang mga di-nasusulat na tradisyon. (Mat 23:23) Ayaw nila ng anumang galing sa kulturang Griego, at dahil marami silang alam sa Kautusan at mga tradisyon, malaki ang awtoridad nila sa bayan. (Mat 23:2-6) Ang ilan sa kanila ay miyembro ng Sanedrin. Madalas nilang kuwestiyunin si Jesus pagdating sa pagsunod sa mga batas sa Sabbath, tradisyon, at pakikisalamuha sa mga makasalanan at maniningil ng buwis. Ang ilan ay naging Kristiyano, gaya ni Saul ng Tarso.—Mat 9:11; 12:14; Mar 7:5; Luc 6:2; Gaw 26:5.