Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pagsisisi

Pagsisisi

Sa Bibliya, tumutukoy ito sa pagbabago ng isip na may matinding kalungkutan dahil sa dating paraan ng pamumuhay, dahil sa pagkakamali, o dahil hindi nagawa ng isa ang dapat niyang gawin. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagkilos, ang pagbabago ng landasin.—Mat 3:8; Gaw 3:19; 2Pe 3:9.