Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Nephesh; Psykhe

Nephesh; Psykhe

Batay sa pagsusuri kung paano ginagamit sa Bibliya ang salitang Hebreo na neʹphesh at ang salitang Griego na psy·kheʹ, lumilitaw na tumutukoy ang mga ito sa (1) mga tao, (2) mga hayop, o (3) buhay ng tao o hayop. (Gen 1:20; 2:7; 1Pe 3:20; pati mga tlb.) Kung minsan, ang mga salitang ito ay isinasalin na “kaluluwa.” Pero kadalasan na, mali ang pagkakagamit ng mga relihiyon sa terminong ito kung ihahambing sa pagkakagamit ng Bibliya sa neʹphesh at psy·kheʹ. Kapag iniuugnay sa mga nilalang sa lupa, ang mga salitang ito ay tumutukoy sa nahahawakan, nakikita, at mortal. Sa rebisyong ito, kadalasan nang isinasalin ang mga salitang ito ayon sa kahulugan nito sa bawat konteksto. Ginagamit na panumbas dito ang “buhay,” “nilalang,” “tao,” “buong pagkatao,” o kung minsan ay panghalip lang. Kapag sinabing ang isang bagay ay ginagawa “nang buong kaluluwa,” sangkot dito ang buong buhay at pagkatao ng isa at ginagawa niya ito nang buong puso. (Deu 6:5; Mat 22:37) Kung minsan, ang mga salitang ito ay puwede ring tumukoy sa kagustuhan o sa ganang kumain ng isang buháy na nilalang. Puwede ring tumukoy ang mga ito sa patay na tao o bangkay.—Bil 6:6; Kaw 23:2; Hag 2:13.