Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sistema

Sistema

Ang salin sa salitang Griego na ai·onʹ kapag tumutukoy sa kasalukuyang kalakaran o sa mga pagkakakilanlan ng isang espesipikong yugto ng panahon. Ang binabanggit ng Bibliya na “sistemang ito” ay tumutukoy sa kalakaran ng mundo sa pangkalahatan at sa makasanlibutang paraan ng pamumuhay. (2Ti 4:10) Sa pamamagitan ng tipang Kautusan, pinasimulan ng Diyos ang isang sistema na tinatawag ng ilan na panahon ng mga Israelita o panahon ng mga Judio. Pero sa pamamagitan ng haing pantubos, ginamit ng Diyos si Jesu-Kristo para pasimulan ang isang bagong sistema, na may kaugnayan sa kongregasyon ng pinahiran, o piniling mga Kristiyano. Nagsimula ang isang bagong panahon kung kailan umiral ang mga bagay na inilalarawan lang noon sa tipang Kautusan. Kapag nasa pangmaramihang anyo, tumutukoy ang terminong ito sa iba’t ibang sistema o kalakarang umiral na o iiral pa lang.—Mat 24:3; Mar 4:19; Ro 12:2; 1Co 10:11.