Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Maskil

Maskil

Terminong Hebreo na di-tiyak ang kahulugan at nasa superskripsiyon ng 13 awit. Posibleng nangangahulugan itong “tula para sa pagbubulay-bulay.” May salitang kahawig nito na isinaling ‘maglingkod nang may karunungan,’ at iniisip ng ilan na magkaugnay ang kahulugan ng dalawang salitang ito.—2Cr 30:22; Aw 32:Sup.