Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Juda

Juda

Ikaapat na anak ni Jacob sa asawa niyang si Lea. Bago mamatay si Jacob, inihula niya na may isang dakilang tagapamahala na magmumula sa angkan ni Juda at mamamahala sa loob ng mahabang panahon. Si Jesus, nang maging tao, ay galing sa angkan ni Juda. Ang pangalang Juda ay tumutukoy rin sa tribo at nang maglaon ay sa kahariang tinawag sa pangalang ito. Tinawag itong kaharian sa timog, na binubuo ng mga Israelita mula sa tribo ng Juda at Benjamin at kasama rito ang mga saserdote at Levita. Saklaw ng Juda ang timog ng bansa, kasama na ang Jerusalem at ang templo.—Gen 29:35; 49:10; 1Ha 4:20; Heb 7:14.